Ansökan om ledighet, grundskola

Om ditt barn behöver vara ledigt från grundskolan måste du skriftligen ansöka om ledighet. Ansökan ska lämnas till ditt barns skola i god tid före den önskade ledigheten.

Från förskoleklass har alla elever i grundskola och grundsärskola skolplikt. Det innebär att de har både rätt och skyldighet att ta del av undervisningen. Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt.

En elev kan dock enligt skollagen få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Det är rektorn på ditt barns skola som beslutar om ditt barn får ledigt.

Ansök via blankett

Ansökan om ledighet ska göras skriftligt via blanketten nedan efter samtal med mentor/klasslärare/ klassföreståndare. Lämna in blanketten till skolan senast 14 dagar före begärd ledighet.

Ledighet från skolarbetet, grundskola: blankett (PDF, 287 kB, ny flik) , 287.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: