Bruksskolan

Bruksskolan har cirka 480 elever som går från förskoleklass till och med årskurs 9. Vi har en mycket hög andel behöriga lärare, fritidspedagoger och resurspersonal som alla verkar för elevens bästa. Brukskolan ligger mitt i Höganäs stad, granne med både natur och busstation.

Ledning:
Anna Anderek, rektor – anna.anderek@hoganas.se, 042-33 77 92
Elin Engelbäck, biträdande rektor – elin.engelback@hoganas.se, 042-33 72 75
Lotten Hjalmarsson, tillförordnad enhetschef för resursteamet och elevhälsoarbetet – lotten.hjalmarsson@hoganas.se, 042-33 73 09

Adress:
Centralgatan 10, 263 38 Höganäs

Just nu pågår en till- och ombyggnad på Bruksskolan som du kan läsa mer om under stadsutveckling Öppnas i nytt fönster..

På Bruksskolan utgår vi från en förskoleklass som arbetar i tre mindre grupper. Dessa kan variera beroende på vad vi arbetar med. Skoldagen börjar 8.20 måndag–torsdag och 8.30 på fredagar.
Dagen avslutas 13.00.

I förskoleklass arbetar:
Christina Persson
Eva Nilsson
Minna Korhonen

På fritidshemmet arbetar (VT23)
Torbjörn Rüsslander
Marcus Hjelmgren
Jessica Svensson

Övergång och samverkan
Utskolning – Pedagogerna på förskolorna förbereder barnen på att börja förskoleklass under vårterminen

Överlämning – från förskolans personal till förskoleklass och fritidshem sker med fokus på verksamheten och vad barnen har varit med om under sin förskoletid.

Enskilda möten – för barn i behov av särskilt stöd erbjuds enskilda möten. Här har våra specialpedagoger en viktig roll.

Inskolning VT23-HT23 Förskoleklass
Förskollärarna i förskoleklass träffar de blivande eleverna under vårterminen ute på deras förskolor.

Öppet hus genomförs under våren för barn och vårdnadshavare vilka bjuds in till skolorna

Skolstart – första dagen erbjuds föräldrar att delta.
Skolstart: 2023-08-16

Klicka här för att få mer information Bruksskolans förskoleklass. , 236.3 kB.

Från och med det år barnet fyller sex år ska plats i förskoleklass erbjudas och förskoleklass är obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola. Hos oss i förskoleklassen händer det spännande saker hela tiden. Förskoleklass ingår i arbetslag förskoleklass och årskurs 3.

Läs mer om ansökan till förskoleklass här. Öppnas i nytt fönster.

Ljusa, inspirerande och välutrustade klassrum för möjlighet till varierande utbildning och pedagogik.

Skolans elever har idrottsundervisning i Brukshallen. Den moderna hallen består av en 650 kvm stor yta som försedd med allt som hör idrott till.

Skolans placering i kombination med fritidshemmets lokaler möjliggör kreativ och varierande verksamhet.

I skolans hemtrevliga matsal avnjuter eleverna god och varierad kost.

Läs mer om skolans bibliotek här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till elevhälsan kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi vill se till hela barnet – både kropp och själ. Vi samarbetar med föräldrar och personal på skolan samt med bland annat sjukvården, socialtjänst, habilitering och psykiatrin för att alla elever ska få en så positiv skolsituation som möjligt. Om ni inte vill att något ska föras vidare respekterar vi det, vi har tystnadsplikt.

Caroline Persson Henningsson, kurator
e-post: caroline.perssonhenningsson@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 73 89

Veronica Bris, skolsköterska
e-post: veronica.bris@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 73 16

Lotten Hjalmarsson Wenger, psykolog
e-post: lotten.hjalmarsson@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 73 09

Trygghetsteamet

Här ingår rektor, specialpedagoger, pedagoger, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Träffas 4 gånger/termin och vid behov. Skolans likabehandlingsplaner är dokument där det förebyggande värdegrundsarbetet beskrivs. Utgångspunkten är de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetet syftar till att motverka kränkningar och mobbning.

På fritids tar vi vara på personalens kompetens och planerar aktiviteterna utifrån detta. Fritidshemmet samverkar och samarbetar också i största möjliga mån med skolan.

Vid lov anmäler du direkt till fritidshemmet om barnen är sjuka eller stannar hemma.

Fritids förskola, telefon: 042–33 75 26
Fritids årskurs 1, telefon: 042–33 77 53
Fritids årskurs 2, telefon: 042–33 77 81
Fritids årskurs 3 och uppåt, telefon: 042–33 73 49

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: