Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för barn i grundskolan, till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. För att ha rätt till plats på fritidshem krävs det att vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Om vårdnadshavaren blir arbetslös har barnet rätt att behålla sin plats under en månad efter att vårdnadshavaren blivit arbetslös.

Kommunens fritidshem har, i linje med skollagen 2010:800 kap. 8 § 3, öppet vardagar kl 06.30–18.30. Avdelningar kan slås ihop när barnantalet är lägre, till exempel på morgnar, kvällar eller lov.

I ansökan finns det möjlighet att ange upp till tre olika alternativ. Vill du ansöka om fritidshemsplats i en fristående verksamhet kontaktar du det fristående fritidshemmet för information om hur ansökan går till.

Förskoleklass 2024

Ska ditt barn börja i förskoleklass hösten 2024? Tänk då på att du kan ansöka om plats på fritidshem först i mars, när du har fått besked om vilken skola ditt barn ska börja på.

Kontakta fritidshemmen

Bruksskolan

Fritids förskola, telefon: 042–33 75 26
Fritids årskurs 1, telefon: 042–33 77 53
Fritids årskurs 2, telefon: 042–33 77 81
Fritids årskurs 3 och uppåt, telefon: 042–33 73 49

Jonstorpsskolan

Ankaret, telefon: 042–33 76 11
Stäven, telefon: 042–33 76 12
Masten, telefon: 042–33 76 13
Gastarna, telefon: 042–33 76 17

Lerbergsskolan

Falken, telefon: 042–33 73 85
Gladan, telefon: 042–33 73 86
Höken, telefon: 042–33 74 38
Vråken telefon: 042–33 73 36

Nyhamnsskolan

Äpplet, telefon: 0734–35 77 40
Fjärilen, telefon: 0734–35 70 67
Labyrinten, telefon: 0708–33 76 31
Fritids, telefon: 042–33 76 41

Vikenskolan

Bryggan, telefon: 042–33 76 92
Hamnen, telefon: 042–33 76 78
Fyren, telefon: 042–33 73 71
Fortet, telefon: 042–33 76 86

Tornlyckeskolan

Fritids förskoleklass paviljongen, telefon: 0724–69 10 59
Fritids årskurs 1, telefon: 0734–35 71 31
Fritids årskurs 2, telefon: 0734–35 71 43
Fritids årskurs 3 – 6, telefon: 0708–89 24 31

Övriga ärenden

För att personalen ska kunna planera verksamhet och bemanning är det viktigt att det, för varje barn, alltid finns ett korrekt och aktuellt schema, som också följs. Det är enligt skollagen föräldrars arbetsdag, studietid och eventuell restid som är grunden för barnets vistelsetid, (skollagen 2010:800 kap. 14 § 5). All frånvaro ska meddelas till verksamheten. Frånvaro ger inte rätt till reducerad avgift.

När du vet vilka tider ditt barn går i skolan kan du fylla i vilka tider barnet kommer gå på fritids. Schemat uppdaterar du i Unikum.

Om ditt barn har plats på fritidshem ska du som vårdnadshavare anmäla din inkomst. Det är inkomsten som ligger till grund för vilken avgift du ska betala för ditt barns plats. Du betalar för 12 månader per år.

Du lämnar inkomstuppgift i vår e-tjänst.

Avgiften beräknas efter det antal barn som hushållet har inskrivna i verksamheten. Den bestäms av hushållets inkomst, oberoende av barnets vistelsetid eftersom Höganäs kommun tillämpar maxtaxa. Avgiften utgår från det yngsta barnets placering och sjunker sedan efter antalet placerade barn. Från barn nummer 4 utgår ingen avgift.

Inkomsttaket är 56 250 kronor innan skatt per månad 2024.


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2 %

1 125 kr

Barn 2

1 %

563 kr

Barn 3

1 %

563 kr


Om du inte vill att ditt barn ska nyttja sin fritidshemsplats måste du aktivt säga upp platsen. Uppsägning av plats görs i Edlevo, minst 1 månad innan barnet slutar. Avgift utgår under uppsägningstiden, som är 30 dagar.

Anpassad grundskola erbjuder fritidshemsverksamhet till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Därefter erbjuds verksamhet/korttidstillsyn som ansöks enligt LSS. Fritidshemsverksamhet finns i samma lokaler som eleven vistas i under skoltid. De assistenter som arbetar tillsammans med eleven i skolan arbetar ofta även i fritidshemsverksamheten.

Riktlinjer ger ett konkret stöd för hur den befintliga verksamheten ska genomföras och hur arbetsuppgifterna ska utföras.

Här hittar du riktlinjerna för kommunens fritidshem. , 394.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: