Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för barn i grundskolan, till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidsverksamheten har som målsättning att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för barnen. Fritidshemmen arrangerar aktiviteter som främjar barnens kreativitet och inspirerar till en aktiv fritid.

Ansök om plats på fritids i god tid före skolstart. Du kan lämna ett preliminärt schema och uppdatera schemat när skolstarten närmar sig.

För att ha rätt till plats på fritidshem krävs det att vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Om vårdnadshavaren blir arbetslös har barnet rätt att behålla sin plats under en månad efter att vårdnadshavaren blivit arbetslös.

Vill du ansöka om fritidshemsplats i en fristående verksamhet vänder du dig till det fristående fritidshemmet för att få information om hur ansökan går till.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Telefon servicecenter
042-33 71 00

Fritids för barn som börjar i förskoleklass

Ska ditt barn börja i förskoleklass? Tänk på att ansöka om plats på fritidshem i god tid före skolstart. Så snart du har fått besked om vilken skola ditt barn ska börja på kan du ansöka om plats på fritidshem. Även om du inte vet exakt vilka tider ditt barn ska vara fritids går det att ansöka om plats. Schemat kan du uppdatera när det närmar sig skolstart.

För dig med barn på fritidshem eller du som söker en plats

För att personalen ska kunna planera verksamhet och bemanning är det viktigt att det, för varje barn, alltid finns ett korrekt och aktuellt schema, som också följs. Det är enligt skollagen föräldrars arbetsdag, studietid och eventuell restid som är grunden för barnets vistelsetid, (skollagen 2010:800 kap. 14 § 5). All frånvaro ska meddelas till verksamheten. Frånvaro ger inte rätt till reducerad avgift.

När du vet vilka tider ditt barn går i skolan kan du fylla i vilka tider barnet kommer gå på fritids. Schemat uppdaterar du i Edlevo.

Anpassad grundskola erbjuder fritidshemsverksamhet till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Därefter erbjuds verksamhet/korttidstillsyn som ansöks enligt LSS. Fritidshemsverksamhet finns i samma lokaler som eleven vistas i under skoltid. De assistenter som arbetar tillsammans med eleven i skolan arbetar ofta även i fritidshemsverksamheten.

Avgiften beräknas efter det antal barn som hushållet har inskrivna i verksamheten. Den bestäms av hushållets inkomst, oberoende av barnets vistelsetid eftersom Höganäs kommun tillämpar maxtaxa. Avgiften utgår från det yngsta barnets placering och sjunker sedan efter antalet placerade barn. Från barn nummer 4 utgår ingen avgift.

Inkomsttaket är 56 250 kronor innan skatt per månad 2024.


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2 %

1 125 kr

Barn 2

1 %

563 kr

Barn 3

1 %

563 kr


Bruksskolan

Fritids förskola, telefon: 042–33 75 26
Fritids årskurs 1, telefon: 042–33 77 53
Fritids årskurs 2, telefon: 042–33 77 81
Fritids årskurs 3 och uppåt, telefon: 042–33 73 49

Jonstorpsskolan

Ankaret, telefon: 042–33 76 11
Stäven, telefon: 042–33 76 12
Masten, telefon: 042–33 76 13
Gastarna, telefon: 042–33 76 17

Lerbergsskolan

Falken, telefon: 042–33 73 85
Gladan, telefon: 042–33 73 86
Höken, telefon: 042–33 74 38
Vråken telefon: 042–33 73 36

Nyhamnsskolan

Äpplet, telefon: 0734–35 77 40
Fjärilen, telefon: 0734–35 70 67
Labyrinten, telefon: 0708–33 76 31
Fritids, telefon: 042–33 76 41

Vikenskolan

Bryggan, telefon: 042–33 76 92
Hamnen, telefon: 042–33 76 78
Fyren, telefon: 042–33 73 71
Fortet, telefon: 042–33 76 86

Tornlyckeskolan

Fritids förskoleklass paviljongen, telefon: 0724–69 10 59
Fritids årskurs 1, telefon: 0734–35 71 31
Fritids årskurs 2, telefon: 0734–35 71 43
Fritids årskurs 3 – 6, telefon: 0708–89 24 31

Om ditt barn har plats på fritidshem ska du som vårdnadshavare anmäla din inkomst. Det är inkomsten som ligger till grund för vilken avgift du ska betala för ditt barns plats. Du betalar för 12 månader per år.

Du lämnar inkomstuppgift i vår e-tjänst.

Riktlinjer ger ett konkret stöd för hur den befintliga verksamheten ska genomföras och hur arbetsuppgifterna ska utföras.

Här hittar du riktlinjerna för kommunens fritidshem. , 394.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du inte vill att ditt barn ska nyttja sin fritidshemsplats måste du aktivt säga upp platsen. Uppsägning av plats görs i Edlevo, minst 1 månad innan barnet slutar. Avgift utgår under uppsägningstiden, som är 30 dagar.

Kommunens fritidshem har, i linje med skollagen 2010:800 kap. 8 § 3, öppet vardagar kl 06.30–18.30. Avdelningar kan slås ihop när barnantalet är lägre, till exempel på morgnar, kvällar eller lov.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: