Inför skolstart

Skolskjuts, plats på fritids, elevplattformar - det finns mycket du som vårdnadshavare ska hålla koll på inför skolstart. Den här samlingssidan hoppas vi kan vara till hjälp och göra skolstarten enkel.

Oavsett om du har barn som ska börja i förskoleklass, som ska byta skola, om ni är nyinflyttade eller ska komma tillbaka efter sommaren så är det bra att kika igenom listan.

Tänk på att ansöka om skolskjuts, plats på fritids och anmäla specialkost i god tid före skolstart.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Telefon servicecenter
042-33 71 00

En elev som går på en kommunal skola i Höganäs och vill byta till en annan kommunal skola i Höganäs kan skicka in en ansökan om byte. Ett byte kan göras i mån av plats.

För att hantera ansökningar likvärdigt och för att underlätta övergång till en ny skola sker byten vid bestämda tillfällen under läsåret. Fyra ansökningsperioder och fyra bytestillfällen är uppsatta per läsår.

Det är inom de angivna ansökningsperioderna du skickar in din ansökan för att byta skola.

För att börja ny skola efter

Ansök mellan

Sommarlovet - start augusti

1 april–15 maj

Höstlovet - start november

1–15 september

Jullovet - start januari

1–15 november

Påsklovet - start mars/april efter lovet

1–15 februari

Ansökan för byte av skola gör du i en e-tjänst. Det är denna du använder om du ska byta skola läsår 24/25 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Besked om den önskade placeringen lämnas cirka tre veckor efter ansökningsperiodens slut. Om elevens önskemål om ny skola kan tillgodoses, avslutas placeringen på nuvarande skola. Den placeringen blir då direkt tillgänglig för en annan elev. Om eleven inte får plats på någon av de sökta skolorna får eleven fortsätta på sin nuvarande skola.

Båda vårdnadshavarna måste vara överens och godkänna ansökan om byte med e-legitimation.

Undantag från ansökningsperioder
Ansökningsperioderna gäller endast för elever som önskar byta från en kommunal skola i Höganäs till en annan kommunal skola i Höganäs. I följande fall hanteras önskemål om plats i kommunal skola löpande:

  • Skolbyte på grund av in-/utflyttning
  • Elev från annan kommun som vill gå i skola i Höganäs
  • Byte mellan fristående och kommunal skola

Läs Höganäs kommuns riktlinjer för skolsök och skolbyte här: Riktlinjer för skolsök och skolplacering i förskoleklass och grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att varje elev ska känna sig trygg på sin skola arbetar varje kommunal grundskola med elevhälsa. På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam (EHT). Teamet arbetar tillsammans med skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare för att främja elevernas lärande och hälsa. Arbetet ska, enligt skollagen (2 kap 25 §), främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Här kan du läsa mer om elevhälsan: Elevhälsan

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för barn i grundskolan, till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidsverksamheten har som målsättning att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för barnen. Fritidshemmen arrangerar aktiviteter som ska gynna barnens kreativitet och inspirera till en aktiv fritid.

För att ha rätt till plats på fritidshem krävs det att vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Om vårdnadshavaren blir arbetslös har barnet rätt att behålla sin plats under en månad efter att vårdnadshavaren blivit arbetslös.

Ansök om fritidsplats i god tid före skolstart. På den här sidan kan du läsa mer och skicka in en ansökan: Fritidshem Höganäs

Det år ditt barn fyller 6 år ska du aktivt ansöka om en plats för ditt barn på en kommunal eller en fristående skola.

I ansökan anger du tre alternativ i prioriteringsordning. E-tjänsten är öppen mellan 15 januari och 16 februari.

Ansökan om förskoleklass gör du via e-tjänst på kommunens hemsida, läs mer under val av förskoleklass.

En elev som är nyinflyttad i Höganäs och vill börja på en kommunal skola eller en elev som vill byta från en frisående skola i Höganäs kommun till en kommunal skola i Höganäs kommun ska ansöka om plats via våra e-tjänster.

Denna e-tjänsten gäller om du vill ansöka om en plats i en kommunal skola läsår 24/25 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I Sverige har vi skolplikt. Det betyder att det är obligatoriskt för elever från förskoleklass och upp till årskurs 9 att vara i skolan.

Om ditt barn ändå behöver vara ledigt från skolan så måste du skriftligen ansöka om ledighet. Ansökan om ledighet ska lämnas till ditt barns skola i god tid före den önskade ledigheten så att skolan har möjlighet att göra en enskild bedömning. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter, till exempel för att delta vid en begravning.

Du kan läsa mer om det här: Ansökan om ledighet

Edlevo används bland annat för frånvarohantering, barnomsorgsschema, se skolschema, ansökan och uppsägning av barnomsorg, göra ämnesval samt uppdatera kontaktuppgifter.
Läs mer om Edlevo här: Edlevo

Unikum används bland annat för att få information från verksamheten samt kommunicera med barnets förskola/skola/fritidshem. Det är även här du som vårdnadshavare kan följa barnets lärande.
Läs mer om Unikum här: Unikum

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. För närvarande finns undervisning på 18 olika språk i Höganäs kommun.

För att ett språk ska erbjudas krävs minst fem elever och att lämplig lärare finns att tillgå. Eftersom eleverna kan komma från olika skolor i kommunen sker inte alltid undervisningen på elevens hemskola. Vårdnadshavarna står för transporten till och från modersmålsundervisningen. Modersmål är ett eget ämne i grundskola och gymnasium.

Målet är att hjälpa barn och ungdomar att utveckla sitt språk och lära sig mer om den egna kulturen – läs mer här.

Du som har långt till din anvisade skola kan ha rätt till busskort till linjetrafik eller kommunal skolskjuts – läs mer här.

Tänk på att ansöka i god tid före skolstart så att din ansökan hinner behandlas och du kan få besked om du är berättaigad skolskjuts eller inte.

Elever i grund- och gymnasieskolan som önskar vegetariskt kost eller kost utan fläskkött erbjuds den ordinarie matsedelns vegetariska alternativ. Eleverna behöver inte uppvisa något läkarintyg eller annat intyg för detta.

Följande ska anmäla specialkost i e-tjänst

  • Barn i förskolan som önskar vegetariskt kost eller kost utan fläskkött.
  • Elever i grund- och gymnasieskolan som av medicinska skäl behöver specialkost. Vid anmälan i e-tjänsten måste även ett läkarintyg skickas med.

Det är vårdnadshavare eller myndig elev som ska anmäla och ansvara för att behov av specialkost lämnas in och anmäla eventuella förändringar av kost eller byte av skola. När behovet av specialkost inte längre finns ska det avbeställas via e-tjänsten.

E-tjänsten hittar du här: Specialkost inom förskola, grundskola eller gymnasium - anmäl/avanmäl behov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är skollagen som styr hur många dagar eleverna ska gå i skolan, hur många lovdagar de ska ha och antalet planeringsdagar/studiedagar som får genomföras under ett läsår. Reglerna skiljer sig mellan förskola och grundskola.

Här hittar du läsårstider och information om lov och studiedagar:
Terminstider förskola
Terminstider grundskola
Läsårstider Kullagymnasiet

- Har jag som vårdnadshavare rätt att välja skola?
Kommunen som barnet är i folkbokförd i ska enligt skollagen ordna utbildning för alla barn som har rätt att gå i grundskolan. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn, inom hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor.

- Hur uppdaterar jag mitt barns kontaktuppgifter?
Du uppdaterar ditt barns kontaktuppgifter i denna e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

- Vem avgör hur många som får plats på en skola?
Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev på en skola.

- Hur tas mina önskemål om skolplacering av barn emot?
Vårdnadshavarens önskemål om placering på en viss skola får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet (närhetsprincipen). Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder måste kommunen bedöma vilka elever som har mest rätt till en plats på skolan.

Har du fler frågor?
Välkommen att kontakta oss om du har frågor som du inte hittar svaren på!

Telefon servicecenter
042-33 71 00

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: