Jonstorpsskolan

Jonstorpsskolan är en skola med stora möjligheter som har cirka 570 elever som går från förskoleklass till och med årskurs 9. Skolan är omringad av en unik miljö nära hav och natur, vilket möjliggör en varierad undervisning för samtliga elever. Studier i moderna lokaler varieras med lektioner och aktiviteter i världens bästa lärosal – naturen.

Jonstorpsskolans pedagogiska arbete

På Jonstorpsskolan har vi en helhetssyn där varje verksamhet och varje individ utgör en viktig kugge i vårt arbete med hela barnet, hela vägen. Vårt syfte är att utveckla vår verksamhet för att förbereda eleverna på den framtid som kommer och för stärka deras självförtroende och självkänsla.

Adress: Revavägen 3, 263 71 Jonstorp
Rektor 7–9: Johan Borkmar
Rektor 4–6: Anette Arenbo
Rektor F–3: Åsa Olsson

Läs mer om skolans bibliotek här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att få mer information Jonstorpsskolans förskoleklass. , 324.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Från och med det år barnet fyller sex år ska hen erbjudas plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola. Hos oss i förskoleklassen händer det spännande saker hela tiden. Förskoleklass ingår i arbetslag förskoleklass och årskurs 3.

Läs mer om ansökan till förskoleklass här. Öppnas i nytt fönster.

För att nå goda resultat är det en förutsättning att eleverna trivs och känner sig trygga i sin skola. Som en resurs för elever, föräldrar och personal finns elevhälsan, som leds av rektor. Elevhälsan består av rektor, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, psykolog och kurator. Vi arbetar för alla elevers lärande och utveckling!

Anneli Pradon, kurator
e-post: anneli.pradon@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 78 05

Jan Robild, skolsköterska
e-post: jan.robild@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 76 07

Trygghetsteamet

Här ingår rektor, specialpedagoger, pedagoger, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Träffas 4 gånger/termin och vid behov. Skolans likabehandlingsplaner är dokument där det förebyggande värdegrundsarbetet beskrivs. Utgångspunkten är de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetet syftar till att motverka kränkningar och mobbning.

På Jonstorpsskolan finns 5 fritidsavdelningar: Tampen, Stäven, Masten, Ankaret och Gastarna. På Gastarna går våra äldsta fritidselever (åk 4-6).

Fritidshemmen kompletterar förskoleklassen och skolan genom undervisning som stimulerar elevernas utveckling och lärande och erbjuder eleverna en meningsfull fritid.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen