Lerbergsskolan

Lerbergsskolan har cirka 540 elever som täcker in hela barnet, hela vägen – från förskoleklass till årskurs 9. Lerbergsskolan ligger centralt beläget med gångavstånd till Höganäs Sportcenter. Skolan och förskolorna har en fin omgivning med både skog och hav på nära avstånd. Vi har säkra förbindelser med våra närliggande områden och barn och ungdomar kan ta sig fram på fina cykel- och gångvägar. Att välja Lerbergsenheten och Höganäs kommun är ett bra och klokt val!

Lerbergsskolans pedagogiska arbete

Med utgångspunkt från individen vill vi skapa en modern skola där vi anpassar undervisning till livet utanför och efter skolan. Alla elever åk 4-9 har egen dator och skolan använder Google Classroom som digital kanal mellan lärare och elever. Våra lärare har hög kompetens och är givetvis behöriga. Vi har en högre lärartäthet i de yngre åldrarna och lägger stor vikt vid en tidig läsinlärning.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon servicecenter
042-33 71 00

Adress:
Skördevägen 155
263 54 Lerberget

Klicka här för att få mer information Lerbergsskolans förskoleklass. , 126.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Från och med det år barnet fyller sex år ska plats i förskoleklass erbjudas och förskoleklass är obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Förskoleklassen beskrivs ofta som en bro mellan förskola och skola. Förskoleklassen har en egen del i läroplanen med förtydligat syfte och centralt innehåll amt hur undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som kommer senare i grundskolan.

Läs mer om ansökan till förskoleklass här. Öppnas i nytt fönster.

Lerbergsskolan består av tre fysiska byggnader och med specialsalar för hemkunskap, slöjd, musik, bild och naturorienterande ämnen. Skolan har ett modernt och välutrustat skolbibliotek som även är filial till Höganäs Bibliotek.
Elever i årskurs F-4 har sin idrottsundervisning på skolan, årskurs 5-9 har idrott på Höganäs Sportcenter med tillgång till stora salar, dansstudio, simhall, friidrottsanläggning och mycket mer.

Läs mer om skolans bibliotek här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lerbergsskolans elevhälsoteam består av skolledning, skolsköterska, kurator, skolpsykolog samt fyra specialpedagoger.

Både föräldrar och elever är välkomna att vända sig till skolans kurator och skolsköterska vid behov av stöd eller vägledning. Det kan till exempel gälla studiesvårigheter, konflikter, relationsproblem eller andra bekymmer.

Elevhälsoteamet arbetar i huvudsak både med förebyggande och hälsofrämjande arbete samt med direkta och pågående insatser.

Tomas Rosén, kurator
e-post: tomas.rosen@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 73 19

Helena Rydström, skolsköterska
e-post: helena.rydstrom@hoganas.se
Telefonnummer: 042-33 73 04

Marie Johnsson, skolsköterska
e-post: marie.e.johnsson@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 77 21

Lerbergsskolans fritidshem är uppdelat på fyra avdelningarna Gladan, Falken, Höken och Vråken. Varje fritidsavdelning är ålderhomogen utom Vråken där elever i årskurs 3–6 går. Förskoleklass håller alltid till på Falken som även är öppnings- och stängningsavdelning.

Falken, telefon: 042–33 73 85
Gladan, telefon: 042–33 73 86
Höken, telefon: 042–33 74 38
Vråken telefon: 042–33 73 36

 

Susann Norman, rektor
susann.norman@hoganas.se
042-33 71 56

Anette Arenbo, biträdande rektor
anette.arenbo@hoganas.se
042-33 73 87

Fredericka Cordua
fredericka.cordua@hoganas.se
042-33 73 76

Emelie Andersson, skolpsykolog och samordnare för elevhälsan på 50 procent
emelie.andersson@hoganas.se
042- 33 76 25

My Stark, skoladministratör
042-33 78 95

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: