Nymbergsskolan

Välkommen till Nymbergsskolan, som är Höganäs kommuns anpassade grundskola. Vi finns i södra Höganäs och är till för de elever som inte bedöms kunna nå upp till respektive skolforms kunskapskrav, på grund av exempelvis kognitiva svårigheter.

Anpassad grundskola är en rättighet för de elever som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Skolan har funnits länge och har blivit ett självklart val för vårdnadshavare med barn som behöver anpassad undervisning. Här sätter vi inga gränser för våra elever utan skapar istället förutsättningar för att alla ska utvecklas så mycket som det är möjligt. Vi vill vara ett tryggt val för de som har rätt att gå hos oss, och i det bli den bästa skolan för varje elev.

Eleverna möts av engagerade och proffessionella lärare och assistenter som har lång erfarenhet av liknande verksamheter. Nymbergsskolan är trygg plats fylld av möjligheter!

Välkommen att kontakta oss!

Telefon servicecenter
042-33 71 00

Adress
Pål Anders väg 10
263 34 Höganäs

På Nymbergsskolan finns ett antal lådcyklar som används kontinuerligt. Cykelturerna ger en paus från skolarbetet men används även som ett pedagogiskt verktyg för att ge nya visuella intryck och utforska närmiljön. Inom cykelavstånd finns både havet, parkområden, grönytor med blomsterängar och skogsområden med olika växtlighet.

I klassrummet sker undervisningen både med digitala och analoga läromedel. En anpassning av läromedlen görs utifrån elevernas indivuduella behov. För att underlätta en interagering med eleverna tar lärare och assistenter bland annat hjälp av storskärm. Ett annat stöd i de dagliga rutinerna och i undervisningen är användandet av bilder. Redan i entrén möts eleverna av bildstöd, vilket blir en hjälp i att ta del av både det mest vardagliga men även rutiner, skolschema och annat som rör skoldagen.

Skolans lokala elevhälsoteam består av skolledning, specialpedagoger, skolsköterska, kurator samt skolpsykolog. Skolans elevhälsoteam arbetar i tät dialog med lärarna för att kunna möta varje elevs specifika behov.

Emmelie Dahlström, kurator
e-post: emmelie.dahlstrom@hoganas.se
telefonnummer: 073-463 83 06

Marie Johnsson, skolsköterska
e-post: marie.e.johnsson@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 77 21

Cecilia Blomberg, skolpsykolog
e-post: cecilia.blomberg@hoganas.se

Anpassad grundskola erbjuder fritidshemsverksamhet till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Därefter erbjuds verksamhet/korttidstillsyn som ansöks enligt LSS.

Fritidshemsverksamhet finns i samma lokaler som eleven vistas i under skoltid. De assistenter som arbetar tillsammans med eleven i skolan arbetar ofta även i fritidshemsverksamheten.

 

DHR Höganäsavdelning har bifallit en ansökan från Nymbergsskolan om pedagogiskt stöd på 16 000 kronor. Syftet är att ge elever med intellektuell funktionsnedsättning, diagnos IF, likvärdiga möjligheter till skola och utbildning. Skolans egen insats är 9 000 kronor.

Enligt den reviderade läroplanen har eleverna rätt att lära sig programmering. För att lärandet ska bli så effektivt som möjligt är det viktigt att använda praktiska och taktila hjälpmedel. Därför kommer bidraget att användas för att köpa in hjälpmedel som Bee Bot (en golvrobot som tränar riktningsspråk programmering, samarbete, felsökning och logiskt tänkande), Lego Education Spike och Lego Education Bric, produkter utvecklade av Lego.

Nymbergsskolan tackar alla som bidrar till att stödja denna viktiga satsning på våra elevers utbildning och framtid.

Sofia Walka, rektor
sofia.walka@hoganas.se
042-33 77 76

Rebecka Hansen, biträdande rektor
rebecka.hansen@hoganas.se
042-33 72 61

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: