Nymbergsskolan

Välkommen till Nymbergsskolan – Höganäs kommuns anpassade grundskola. Vi finns i södra Höganäs och är till för de elever som inte bedöms kunna nå upp till respektive skolforms kunskapskrav, på grund av exempelvis kognitiva svårigheter.

Anpassad grundskola är en rättighet för de elever som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Skolan har funnits länge och har blivit ett självklart val för föräldrar med barn som behöver anpassad undervisning. Här sätter vi inga gränser på våra elever utan skapar istället förutsättningar för att alla ska utvecklas så mycket som det är möjligt. Vi vill vara ett tryggt val för de som har rätt att gå hos oss, och i det bli den bästa skolan för varje elev.

Eleverna möts av engagerade och proffesionella lärare och pedagoger som har lång erfarenhet av liknande verksamheter. Nymbergsskolan är trygg plats fylld av möjligheter!

Ledning:
Rektor: Sofia Walka – sofia.walka@hoganas.se, 042-33 77 76
Tillförordnad enhetschef: Rebecca Hansen – rebecca.hansen@hoganas.se, 042-33 72 61

Adress:
Pål Anders väg 10, 263 34 Höganäs

Reviderad läroplan, fokus på det digitala

DHR Höganäsavdelning har bifallit en ansökan från Nymbergsskolan om pedagogiskt stöd på 16 000 kronor. Syftet är att ge elever med intellektuell funktionsnedsättning, diagnos IF, likvärdiga möjligheter till skola och utbildning. Skolans egen insats är 9 000 kronor.

Enligt den reviderade läroplanen har eleverna rätt att lära sig programmering. För att lärandet ska bli så effektivt som möjligt är det viktigt att använda praktiska och taktila hjälpmedel. Därför kommer bidraget att användas för att köpa in hjälpmedel som Bee Bot (en golvrobot som tränar riktningsspråk programmering, samarbete, felsökning och logiskt tänkande), Lego Education Spike och Lego Education Bric, produkter utvecklade av Lego.

Nymbergsskolan tackar alla som bidrar till att stödja denna viktiga satsning på våra elevers utbildning och framtid.

Skolans lokala elevhälsoteam består av rektorer, specialpedagoger, skolsköterska, kurator, logoped samt skolpsykolog.

Emmelie Dahlström, kurator
e-post: emmelie.dahlstrom@hoganas.se
telefonnummer: 073-463 83 06

Marie Johnsson, skolsköterska
e-post: marie.johnsson@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 77 21

Cecilia Blomberg, skolpsykolog
e-post: cecilia.blomberg@hoganas.se

Anpassad grundskola erbjuder fritidshemsverksamhet till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Därefter erbjuds verksamhet/korttidstillsyn som ansöks enligt LSS.

Fritidshemsverksamhet finns i samma lokaler som eleven vistas i under skoltid. De assistenter som arbetar tillsammans med eleven i skolan arbetar ofta även i fritidshemsverksamheten.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: