Pålstorpsskolan

Pålstorpsskolan är den stora skolan i det lilla formatet. Skolan är belägen i ett lugnt område i södra delarna av Höganäs. Det är en 1–9 skola för elever med särskilda behov, en så kallad resursskola.

Pålstorpsskolans pedagogiska arbete

Vi tror att alla elever vill om de kan. Vår uppgift att se till att de lyckas. Vi arbetar för att eleverna ska vara delaktiga, ha inflytande och uppleva trygghet och studiero.

Hos oss möter eleverna en skolmiljö som är neutral och fri från störande sinnesintryck. Vi utvecklar relationer, både med elever och vårdnadshavare, som bygger på tillit och respekt. Vi finns nära våra elever under hela skoldagen.

Genom strukturerat utvecklingsarbete, i nära samarbete med skolans elevhälsoteam, gör vi lärandet än tydligare och än mer tillgängligt för eleverna.

Den absolut viktigaste framgångsfaktorn för elevernas utveckling är läraren. Vi arbetar därför i ett tvålärarsystem för att ytterligare stärka elevernas lärande. I varje klass går cirka 7 elever.

Adress: Litteraturvägen 10, 263 34 Höganäs
Rektor: Sofia Walka
Mejl: sofia.walka@hoganas.se
Telefon: 042-33 77 76

Pålstorpsskolan ligger i ett lugnt område i södra delarna av Höganäs. I närområdet finns skogsområden, parker och aktivitetsytor.

På skolan bedrivs individanpassad undervisning och här finns tillgång till både digitala och analoga läromedel. Det är elevens behov och förutsättningar som avgör vilka läromedel som används i respektive skolämne.

Klassrummen är anpassade för grupper med ett litet antal elever. Här finns avskärmade ytor där eleverna kan arbeta ostört eller få en paus när det behövs. Klassrummen är på plan 2 i byggnaden vilket ger en vy med trädkronor utanför fönstren.

Elevens rektor, i samråd med vårdnadshavare ansöker om plats. Till ansökan bifogas dokumentation med en fördjupad utredning om elevens situation. Ansökan lämnas till elevhälsochefen som tillsammans med ett mottagningsteam beslutar om ev placering eller avslag.

Skolans lokala elevhälsoteam består av rektorer, speciallärare, skolsköterska, kurator samt skolpsykolog. Skolans elevhälsoteam arbetar i tät dialog med lärarna för att kunna möta varje elevs specifika behov. Elevhälsoteamet på skolan har även ett nära samarbete med andra instanser som exempelvis HAB, BUP och LSS.

Emmelie Dahlström, kurator
e-post: emmelie.dahlstrom@hoganas.se
telefonnummer: 073-463 83 06

Marie Johnsson, skolsköterska
e-post: marie.e.johnsson@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 77 21

Cecilia Blomberg, skolpsykolog
e-post: cecilia.blomberg@hoganas.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: