Pålstorpsskolan

Pålstorpsskolan – den stora skolan i det lilla formatet. Vi finns i södra Höganäs och är en 1–9 skola för elever med särskilda behov.

Pålstorpsskolans pedagogiska arbete

Vi tror att alla elever vill om de kan. Vår uppgift att se till att de lyckas. Vi arbetar för att eleverna ska vara delaktiga, ha inflytande och uppleva trygghet och studiero.

Hos oss möter eleverna en skolmiljö som är neutral och fri från störande sinnesintryck. Vi utvecklar relationer, både med elever och vårdnadshavare, som bygger på tillit och respekt. Vi finns nära våra elever under hela skoldagen.

Genom strukturerat utvecklingsarbete, i nära samarbete med skolans elevhälsoteam, gör vi lärandet än tydligare och än mer tillgängligt för eleverna.

Den absolut viktigaste framgångsfaktorn för elevernas utveckling är läraren. Vi arbetar därför i ett tvålärarsystem för att ytterligare stärka elevernas lärande. I varje klass går cirka 10 elever.

Adress: Litteraturvägen 10, 263 34 Höganäs
Rektor: Sofia Walka
Mejl: sofia.walka@hoganas.se
Telefon: 042-33 77 76

Elevens rektor, i samråd med vårdnadshavare ansöker om plats. Till ansökan bifogas dokumentation med en fördjupad utredning om elevens situation, samt vilket uppdrag Pålstorpsskolan har. Ansökan lämnas till verksamhetens enhetschef som inom 30 dagar beslutar om placering eller avslag.

Skolans lokala elevhälsoteam består av rektorer, specialpedagoger, skolsköterska, kurator, logoped samt skolpsykolog.

Emmelie Dahlström, kurator
e-post: emmelie.dahlstrom@hoganas.se
telefonnummer: 073-463 83 06

Marie Johnsson, skolsköterska
e-post: marie.johnsson@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 77 21

Carolina Wassermann, skolpsykolog
e-post: carolina.wassermann@hoganas.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: