Skolskjuts

För dig som går i grundskola, bor i Höganäs kommun och har långt till din anvisade skola kan du ha rätt till busskort till linjetrafik eller kommunal skolskjuts. Skolskjutsen i Höganäs kommun samordnas med kollektivtrafiken. Det innebär att vissa elever får busskort och åker med Skånetrafikens linjetrafik.

De elever som inte kan åka med den kollektiva linjetrafiken åker med upphandlad skolskjuts. Det kan vara buss eller taxi beroende på var eleven bor och ifall det finns särskilda omständigheter. Elever inom Höganäs centralort är inte skolskjutsberättigade, även om avståndet överstiger 2 km.

Vi behöver få in ansökan senast den 14 juni 2021, om du vill vara säker på att få ansökan behandlad innan skolstart. Det går att skicka in ansökningar löpande, men utan garanti att du får besked till skolstarten.

Om du skulle få avslag på ansökan finns alternativ hos Skånetrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ett alternativ är också att köpa 30-dagarsbiljetter som i vissa lägen kan vara mer prisvänligt. Du hittar 30-dagarsbiljetter i Skånetrafikens app.

Du har rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och skolan i ditt upptagningsområde, räknat i faktisk väg, överstiger:

Skola

Ålder

Avstånd

Förskoleklass

Årskurs 0

2 km

Grundskola, grundsärskola

Årskurs 1–3

2 km

Grundskola, grundsärskola

Årskurs 4–6

4 km

Grundskola, grundsärskola

Årskurs 7–9 (10)

5 km

Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att ta reda på hur långt du har till din skola.

Annan särskild omständighet

Särskild omständighet knuten till eleven kan ge rätt till skolskjuts även om hemmet ligger inom avståndsgränsen från skolan. Ansökan görs via vår e-tjänst av elevens vårdnadshavare. Vid sjukdom eller funktionsnedsättning ska läkarintyg bifogas.

Vill du läsa hela reglementet så kan du göra det här , 474.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Här finner du de linjer Länk till annan webbplats. som är aktuella för läsåret 2020/2021. Besök Skånetrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sök på linjenumret för att få upp tidtabellen.

  • Linje 220: Höganäs–Helsingborg
  • Linje 222: Mölle - Höganäs–Helsingborg
  • Linje 223: Arild–Höganäs
  • Linje 224: Arild–Jonstorp–Ingelsträde–Mjöhult–Hjälmshult
  • Linje 225: Ängelholm–Jonstorp–Höganäs

Den upphandlade skolskjutsen har fasta turer och fasta tider. Det finns fyra linjer och bussar. Dessa tider gäller för läsåret 2020/2021. Se morgontidtabell och hållplatser för respektive linje här:

Avgångstider från skolorna på eftermiddagen hittar du här , 196.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Särskilt anpassad transport för elev som har tillfällig funktionsnedsättning efter en olycksfallsskada, hanteras i dagsläget av Höganäs kommuns olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller oavsett om olyckan skett under skoltid eller på fritiden. Anordnandet av särskild transport hanteras i dialog mellan vårdnadshavare och försäkringsbolaget. Här kan du läsa mer om hur du anmäler skada efter ett olycksfall.

Elever som har behov av transport på grund av en tillfällig funktionsnedsättning (mindre än 12 veckor) som inte beror på olycksfall, omfattas inte av kommunens olycksfallsförsäkring, utan hänvisas till egen, privat försäkring.

När ett barn till separerade vårdnadshavare bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna talar man om växelvis boende. Rätten till skolskjuts prövas då från båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser. Villkoret är att en av vårdnadshavarna bor kvar i skolans upptagningsområde. Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare utanför kommunen.

Om eleven flyttar till en annan adress i kommunen och väljer att gå kvar i sin gamla skola, bedöms villkoren för skolresa från den nya adressen till den skola du tillhör utifrån den nya adressen. Elev som väljer en friskola eller skola i annan kommun har inte rätt till skolskjuts.

Vårdnadshavaren har huvudansvaret för elevens förflyttning mellan hemmet och hållplatsen samt för elevens vistelse på hållplatsen vid hemmet. Elev och vårdnadshavare ansvarar för att eleven infinner sig i tid till på- och avstigningsplatsen. Missar eleven transporten eller ifall eleven måste hämtas hem vid sjukdom, ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer till/från skolan. Kommunen ersätter inte extra utgifter.

Vårdnadshavare vars barn har skoltaxi ansvarar för att avbeställa taxi vid tillfällen då denna inte behöver nyttjas. Vid ej avbeställd taxi kan Höganäs kommun komma att kräva vårdnadshavarna för eventuella kostnader i samband med detta. Telefonnummer till Taxi Höganäs är 042–33 00 00.

Om du blir av med kortet eller om det går sönder får du köpa ett nytt från Höganäs kommuns servicecenter för 50 kronor.

Om busskortet är borta måste du meddela servicecenter som i sin tur spärrar det hos Skånetrafiken så att ingen annan kan åka på det. Om någonting förändras, till exempel avbrutna studier eller ny adress, är du skyldig att anmäla det till servicecenter. Servicecenter når du antingen via telefon på 042-33 71 00 eller på mail via: Kommunen@hoganas.se

För att få åka med bussarna behöver busskortet medtas, samt legitimation om du är över 18 år. Terminsbeviset som fanns tidigare har Skånetrafiken valt att ta bort.

Busskorten är giltiga i ett helt läsår, det vill säga både höst- och vårterminen. Kortet gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne måndag till fredag mellan den 12 augusti 2020 och den 18 juni 2021. Kortet gäller även på skollov och helgdagar som infaller på en vardag under läsåret, men inte under sommarlovet.

Busskortet är personligt och får inte lånas ut. Vid kontroll kan personalen se namn, födelsedatum och giltighet på kortet. Du behåller ditt kort under resten av din skoltid, men måste ansöka om en ny digital biljett varje läsår.

Tänk på att hålla skolkortet separat från eventuellt betalkort när skolkortet läggs mot läsaren. Det finns annars risk att det dras pengar från betalkortet istället för att skolkortet registreras. Skolkortet bör tas upp från plånbok eller fodral innan det blippas. Detta gäller endast elever som åker med Skånetrafiken.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: