Terminstider grundskola

Enligt skollagen är minsta antalet skoldagar för eleverna 178 dagar och minsta antalet lovdagar 12. Högst 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare får läggas ut under ett läsår.

Utbildningsnämnden har beslutat om grundskolans terminstider enligt följande.

Läsårstider för elev i grundskolan, läsåret 2021–2022

Totalt elevernas läsår: 178 dagar

Höstterminen 2021

Antal dagar

Tisdag 17 augusti–tisdag 21 december

82 dagar

Höstlov: måndag 1 november–fredag 5 november

-5 dagar

Studiedagar: 22 september, 8 november och 2 december

-3 dagar

Vårterminen 2022

Antal dagar

Tisdag 11 januari–onsdag 15 juni

95 dagar

Sportlov: måndag 21 februari–fredag 25 februari (fritids öppet)

-4 dagar

Påsklov: måndag 11 april–torsdag 14 april (fritids öppet)

-1 dag

Studiedagar, se tabell nedan för specifik information

-6 dagar

Stängnings- och studiedagar fritidshem/grundskola/grundsärskola/ gymnasieskola

Vårterminen 2022

Fritidshem/skola

7 januari, fredag

Nyhamns, Vikens och Tornlyckes fritidshem

10 januari, måndag

Alla F–9 skolor + Bruks, Jonstorps, Lerbergets, Pålstorps, Särskolans och Tornlyckes fritidshem

8 mars, tisdag

Alla F–9 skolor + Bruks, Lerbergets, Pålstorps, Särskolans och Vikens fritidshem

9 mars, onsdag

Kullagymnasiet

4 april, måndag

Alla F–9 skolor + Jonstorps, Lerbergets, Nyhamns, Pålstorps, Särskolans och Vikens fritidshem

20 maj, fredag

Alla F-9 skolor + Bruks, Jonstorps, Nyhamns, Lerbergets och Vikens fritidshem

27 maj, fredag

Särskolans och Pålstorps fritidshem

16 juni, torsdag

Tornlyckes fritidshem

17 juni, fredag

Bruks, Jonstorps, Nyhamns och Tornlyckes fritidshem

Arbetsår för lärare i grundskolan, läsåret 2021–2022

Totalt lärarnas läsår: 194 dagar

Höstterminen 2021

Antal dagar (90)

Tisdag 10 augusti–tisdag 21 december

96 dagar

Höstlov: vecka 44

5 dagar

Vårterminen 2022

Antal dagar (103)

Fredag 7 januari–måndag 20 juni

113 dagar

Sportlov: måndag 21 februari–fredag 25 februari

-5 dagar

Påsklov: måndag 11 april–torsdag 14 april

-4 dagar

Lovdag: fredag 27 maj

-1 dag

Planerings- och kompetensutvecklingsdagar för grundskolan

HT 2021–VT 2022

Antal dagar (16)

Tisdag 10 augusti – måndag 16 augusti

5 dagar

Onsdag 22/9, måndag 8/11, torsdag 2/12

3 dagar

Fredag 7/1, måndag 10/1

2 dagar

tisdag 8/3, torsdag 7/4, fredag 20/5

3 dagar

Torsdag 16 juni – måndag 20 juni

3 dagar

Gemensam start av läsår och vårtermin gäller för samtliga skolor.

Läsårstider för elev i grundskolan, läsåret 2022–2023

Totalt elevernas läsår: 178 dagar

Höstterminen 2022

Antal dagar

Måndag 15 august till torsdag 22 december

87 dagar

Höstlov: 31 oktober till 4 november

- 5 dagar

Studiedagar: två valfria dagar för skolan att lägga ut i september, november

- 2 dagar

Vårterminen 2023

Antal dagar

Onsdag 11 januari till måndag 12 juni

91 dagar

Lovdagar: 9 januari till 10 januari

- 2 dagar

Sportlov: 20 februari till 24 februari

- 5 dagar

Påsklov: 3 april till 6 april

- 4 dagar

Lovdagar: 19 maj och 5 juni

- 2 dagar

Studiedagar: två valfria för skolan att lägga ut i mars, april eller maj

- 2 dagar

Arbetsår för lärare i grundskolan, läsåret 2022–2023

Totalt elevernas läsår: 194 dagar

Höstterminen 2022

Antal dagar

Måndag 8 august till torsdag 22 december

99 dagar

Höstlov: 31 oktober till 4 november

- 5 dagar

Planerings- och komptensutvecklingsdagar: 8 augusti till 12 augusti

- 5 dagar

Studiedagar: 9 janauari till 10 januari

- 2 dagar

Vårterminen 2023

Antal dagar

måndag 9 januari till måndag 19 juni

111 dagar

Sportlov: 20 februari till 24 februari

- 5 dagar

Påsklov: 3 april till 6 april

- 4 dagar

Lovdagar: 19 maj och 5 juni

- 2 dagar

Studiedagar: 13 juni till 19 juni

- 5 dagar

Gemensam start och avslut av läsår och vårtermin gäller för samtliga skolor. Kompetensutvecklingsdagar för medarbetare 8 timmar /arbetsdag. Beslutade: 20210927

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen