Val av förskoleklass

Är det i höst ditt barn fyller 6 år och tar steget från förskola till förskoleklass? Då har det blivit dags att i början på året aktivt ansöka om en plats för ditt barn på en kommunal eller en fristående skola.

Ansökan om förskoleklass gör du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I ansökan anger du tre alternativ i prioriteringsordning. E-tjänsten är öppen mellan 15 januari och 16 februari 2024.

Du ansöker om plats på fritidshem först i mars, när du fått besked från skolan om placering. Det gör du då här Öppnas i nytt fönster..

Förskoleklass är en bro mellan förskola och skola. Förskoleklassen har en egen del i läroplanen med förtydligat syfte och innehåll som ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som kommer senare i grundskolan. Förskoleklass är obligatorisk, avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Ansökan om förskoleklass gör du via e-tjänst på kommunens hemsida oavsett om ditt barn ska gå fristående eller kommunal skola.

I början på mars kommer du att få besked om placering för ditt barn. Beskedet får du via sms och e-post. Har du sökt plats hos en fristående skola får du besked direkt från dem.

Skolorna kommer även att skicka ett informationsbrev till alla blivande förskoleklasselever om inskolning och kommande föräldramöten.

Urvalsregler för Höganäs kommuns skolor

Vår förhoppning är att alla ska få sitt förstahandsval. Om en skola inte har plats för samtliga elever tillämpas följande urvalskriterier.

  1. Elever som bor i Höganäs kommun med skyddade personuppgifter.
  2. Syskonförtur, för elever som ska börja förskoleklass och har ett syskon som redan går i årskurs 1–3 på den skolan under det aktuella läsåret.
  3. Absolut närhet.

Är ditt barn i behov av skolskjuts ansöker du om det i en e-tjänst som öppnar senare i vår. Vi kommer med mer info om detta när det börjar bli dags att ansöka. Klicka här för att komma till vår sida om skolskjuts.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: