Val av förskoleklass

Val av skola görs 15 januari–15 februari inför att barnen ska börja förskoleklass höstterminen samma år. Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola.

Förskoleklass är från läsåret 2018/2019 obligatorisk och omfattar alla 6-åringar, det beslutade riksdagen i november 2017.

Ansökan sker via e-tjänsten som endast är öppen mellan 15 januari–15 februari. Information kring skolvalet skickas även ut till berörda vårdnadshavare. Höganäs kommun bjuder också in till en rad informationsmöten.

Förskoleklassen pågår 5 timmar per dag och följer skolans terminstider. Resten av dagen kan ditt barn ha rätt till fritidshem.

Inför valet av förskoleklass kan du ta del av informationsfilmer för respektive skola. I filmerna får du ta del av viktig information, exempelvis hur du ansöker om förskoleklass, inskolning, skolornas organisation och upptagningsområden och mycket mer. Under början av januari skickar vi ut ett brev till dig som vårdnadshavare där det framgår datum och plats för skolornas möten.

Bruksskolan – se filmen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jonstorpsskolan – se filmen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lerbergsskolan – se filmen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhamnskolan – se filmen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tornlyckeskolan – se filmen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vikenskolan – se filmen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du önskar skola till ditt barn är det viktigt att du väljer två skolor, ett förstahandsval och ett andrahandsval. Det går bra att blanda fristående och kommunala skolor i valet.

Val till fristående skolor

För att önska förskoleklass på fristående skola använder du samma e-tjänst som för att önska en kommunal skola. Ditt val i e-tjänsten vidarebefordras till den aktuella fristående skolan som därefter hanterar ditt önskemål. Det innebär att du inte behöver ansöka om förskoleklass direkt till skolan.

Efter den 15 februari, när ansökan har stängt, matchas dina önskemål mot tillgängliga platser. Du får besked om placering i början av mars via e-tjänsten. Beroende på vilken kontaktväg du valt får du antingen sms eller e-post om att ett placeringsbesked finns att tillgå i e-tjänsten.

Urvalsregler för Höganäs kommuns skolor

Vår förhoppning är att alla ska få sitt förstahandsval, men i vissa fall kan det bli fullt på en skola och då arbetar vi efter följande urvalsregler:

  1. Vårdnadshavares önskemål (om inte annan elevs berättigade krav på en skolplacering nära hemmet åsidosätts.
  2. Närhetsprincipen (om inget önskemål om skolplacering framställs)
  3. Utrymme i aktuell årskurs
  4. Syskonförtur
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen