KAA – Kommunalt aktivitetsansvar

Alla kommuner i Sverige har enligt Skollagen (SFS 2010:800, 29 kap 9 §) ett aktivitetsansvar som innebär att kommunen löpande under året ska hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta.

I Höganäs kommun är det Näringslivsavdelningen som har detta ansvar. Huvuduppgiften är att motivera ungdomar till att påbörja eller återuppta studier eller erbjuda hjälp till annan lämplig aktivitet eller sysselsättning.

Om du är mellan 16 och 20 år och inte går på gymnasiet eller om du tagit studenten utan fullständiga betyg kommer du att bli du kontaktad av kommunens KAA-coach Rikard Johansson. Han gör kontinuerligt hembesök till de ungdomar som inte går i skolan. Du kan också ringa, sms:a eller maila honom för att berätta vad du gör och om det finns någon form av stöd eller hjälp du behöver.

Tillsammans hittar vi individuella lösningar för just dig. Det är frivilligt att ta del av det stöd och den hjälp vi erbjuder.

Kontakta KAA-coach Rikard Johansson

Vad gör KAA?

Vi förebygger avhopp

Genom möten på skolan med ungdom, skolpersonal och i förekommande fall vårdnadshavare förebygger vi avhopp från gymnasieskolan. Vi följer upp ungdomar i åldern 16–20 år som i dagsläget inte har någon form av sysselsättning.

Vi vägleder

Hos oss får du möjlighet att prata om din framtid. Det kan till exempel handla om utbildning, arbete eller praktik.

Vi motverkar utanförskap

Att inte studera, arbeta eller aktivt söka arbete kan leda till utanförskap. Därför försöker vi snabbt etablera kontakt och hitta lämpliga åtgärder för att motverka detta.

Vi samverkar

Vi arbetar för att skapa goda kontakter med många olika samarbetspartners runt en ungdom, till exempel: vårdnadshavare, skola, socialtjänst och arbetsförmedling.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: