Nyanländ i svensk skola

I Höganäs kommun välkomnas alla nyanlända barn, grundskole- och gymnasieelever som söker plats på kommunal förskola, grundskola och gymnasium till Mottagningsenheten för nyanlända. Kontakta oss för tidsbokning på Mottagningsenheten.

Mottagningsenheten

Information för dig med nyanlända barn, grundskole- och gymnasieelever

Modersmålsundervisning

Information om ämnet modersmål
 

Språkförstärkningsgrupper

Information om första tiden i svensk skola
 

Svenska som andraspråk

Information för elever som är i behov av ämnet svenska som andraspråk

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: