Barn 0–5 år

Information för dig med barn i förskolan.

Definitionen av nyanlända barn i förskoleåldern definieras "barn med ett annat modersmål än svenska som nyligen anlänt till Sverige". Vårdnadshavare med barn i förskoleåldern hänvisas till Mottagningsenheten och får hjälp med ansökan om förskola.

Vårdnadshavare får besked av handläggare om erbjudande av plats i förskolan.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: