Barn 0–5 år

Du som är vårdnadshavare för ett nyanlänt barn i åldrarna 0-5 år och söker plats i kommunal förskola ska boka ett möte med mottagningsenheten. Hos mottagningsenheten får du hjälp att söka förskoleplats för ditt barn.

Definitionen av nyanlända barn i förskoleåldern definieras "barn med ett annat modersmål än svenska som nyligen anlänt till Sverige". Vårdnadshavare med barn i förskoleåldern hänvisas till Mottagningsenheten och får hjälp med ansökan om förskola.

Vårdnadshavare får besked av handläggare om erbjudande av plats i förskolan.

Kontakta mottagningsenheten för tidsbokning på mottagningsenheten@hoganas.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: