Språkförstärkningsgrupper

Här får eleven möta undervisningen i det svenska språket för första gången. Nyanlända elever får undervisningen av svenska som andraspråkslärare.

När en nyanländ elev kommer ny till Höganäs kommun görs en kartläggning av elevens tidigare skolbakgrund, erfarenheter och språk på Mottagningsenheten.

Utifrån kartläggning planeras elevens vidare skolgång. Vanligtvis rekommenderar vi att eleven börjar i en språkförstärkningsgrupp åtminstone det första året i svensk skola.

Under den första tiden i språkförstärkningsgruppen görs ytterligare en kartläggning och eleven får grundläggande undervisning i svenska som andraspråk. Utifrån de båda kartläggningarna görs nu en individuell plan för eleven.

I språkförstärkningsgruppen får eleven undervisning i svenska som andraspråk. I sin klass sker undervisning i övriga ämnen utifrån den individuella planeringen, en prioriterad timplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller anpassad timplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ämnen prioriteras bort till förmån för undervisning i svenska som andraspråk.

Syftet med att gå i en språkförstärkningsgrupp är att eleven snabbt ska känna en trygghet i skolan och få mycket tid till att lära sig det svenska språket. Det gör att eleven efterhand kan tillgodogöra sig ämneskunskaperna i skolan på svenska.

Målet är att eleven ska kunna ta del av undervisningen i den ordinarie undervisningsgruppen på heltid.

I Höganäs kommun finns det tre språkförstärkningsgrupper, Tornlyckeskolan, Nyhamnsskolan och Vikenskolan.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: