Skoldator

Är du elev i någon av Höganäs kommuns förskolor, grundskolor, anpassad grundskola samt gymnasium och har blivit erbjuden att kvittera ut en dator, Chromebook eller annan digital enhet i undervisningen?

Då finns det en del saker som du behöver tänka på när du använder din digitala enhet. Du som elev ansvarar för enheten med tillbehör och att enheten förvaras, hanteras och vårdas på ett ansvarsfullt sätt. Enheten är stöldbegärlig egendom och när den inte används ska den därför förvaras säkert och gärna inlåst. Enheten får inte lämnas utan uppsikt eller hanteras
ovarsamt.

Du som elev ska följa dessa regler

 • Du ska ta med enheten hem efter skoldagens slut.
 • Du ska ta med dig enheten med fulladdat batteri till skolan varje skoldag.
 • Du får inte låna ut enheten till annan person.
 • Du ansvarar för att skydda ditt lösenord och att inte lämna ut lösenordet till någon annan.
 • Du får inte använda enheten till att kränka eller mobba annan person.
 • Du ansvarar för att enheten inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning, till exempel genom nedladdning av upphovsrättskyddat material eller andra olagliga aktiviteter.
 • Du får inte lagra eller hantera material på enheten som kan uppfattas som stötande eller kränkande. Du får inte heller med enheten besöka webbsidor med stötande eller kränkande innehåll.

Enligt politiskt beslut blockeras allt innehåll som är pornografiskt, våldsamt, rasistiskt och skadligt – detta gäller även näten som kommunen levererar. Fritt wifi och 3/4G via telefoner kan vi dock inte påverka. I vissa fall kan vi blockera enskilda sidor, men då gör vi det för hela förvaltningen eller alla skolor. En sådan beställning måste därför gå via förvaltningschefen och samtliga rektorer måste vara överens om att det är rätt tillvägagångssätt.

Eftersom vårt samhälle förändras i en allt snabbare takt, har man i läroplanen förtydligat och förstärkt innehållet kring digital kompetens. Tyngdpunkten för elevernas kunskaper ligger på dessa fyra områden:

 • Att kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen.
 • Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
 • Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.
 • Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

För att leva upp till läroplansmålen, behöver elever och pedagoger arbeta med digitala verktyg som en naturlig del i undervisningen. För att hjälpa och guida eleverna på nätet presenterar vi bland annat en förenklad Google-policy för att få eleverna att förstå vilka regler som gäller när man använder sig av Google. Våra pedagoger har tillgång till en egen hemsida med samlat material att använda sig av inom bland annat källkritik, nätsäkerhet, nätjuridik och nätetik.

Så länge eleverna är på skolans nätverk är sidor som kan innehålla stötande innehåll, exempelvis porr och våld, spärrade. Vi har även ett filter som styr vad eleverna kommer åt, baserat på deras ålder.

Kommunen har även vid ett par tillfällen bjudit in föreläsaren Maria Dufva för att prata och arbeta med elever och pedagoger kring den verklighet som kan möta barn och tonåringar på nätet, i appar och spel, på sociala medier och i chattar. Allt detta för att hjälpa och stötta elever i deras vardag på nätet.

Vi är medvetna om att vår data i nuläget kan komma att lagras på plattformar utanför EU och arbetar därför för att vår data så snart som möjligt enbart ska lagras på plattformar inom EU. De uppgifter som sparas om eleven i plattformen är namn, konto, skola och klass.

Enligt GDPR artikel 9 får känsliga personuppgifter inte lagras i molntjänster och därför har vi tydliggjort för skolans personal vad som inte får lagras i plattformen:

 • Känsliga och integritetskänsliga uppgifter. Detta gäller till exempel information om elevens hälsa eller beteende.
 • Individuella utvecklingsplaner (IUP), skriftliga omdömen, åtgärdsprogram och termins- eller slutbetyg.
 • Fotografier, filmer och ljudupptagningar som inte är undervisningsmaterial.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: