Skoldator

Är du elev i någon av Höganäs kommuns förskolor, grundskolor, särskola samt gymnasium och har blivit erbjuden att kvittera ut en dator, Chromebook eller annan digital enhet i undervisningen?

Då finns det en del saker som du behöver tänka på när du använder din digitala enhet. Du som elev ansvarar för enheten med tillbehör och att enheten förvaras, hanteras och vårdas på ett ansvarsfullt sätt. Enheten är stöldbegärlig egendom och när den inte används ska den därför förvaras säkert och gärna inlåst. Enheten får inte lämnas utan uppsikt eller hanteras
ovarsamt.

Du som elev ska följa dessa regler


  • Du ska ta med enheten hem efter skoldagens slut.
  • Du ska ta med dig enheten med fulladdat batteri till skolan varje skoldag.
  • Du får inte låna ut enheten till annan person.
  • Du ansvarar för att skydda ditt lösenord och att inte lämna ut lösenordet till någon annan.
  • Du får inte använda enheten till att kränka eller mobba annan person.
  • Du ansvarar för att enheten inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning, till exempel genom nedladdning av upphovsrättskyddat material eller andra olagliga aktiviteter.
  • Du får inte lagra eller hantera material på enheten som kan uppfattas som stötande eller kränkande. Du får inte heller med enheten besöka webbsidor med stötande eller kränkande innehåll.

Enligt politiskt beslut blockeras allt innehåll som är pornografiskt, våldsamt, rasistiskt och skadligt – detta gäller även näten som kommunen levererar. Fritt wifi och 3/4G via telefoner kan vi dock inte påverka. I vissa fall kan vi blockera enskilda sidor, men då gör vi det för hela förvaltningen eller alla skolor. En sådan beställning måste därför gå via förvaltningschefen och samtliga rektorer måste vara överens om att det är rätt tillvägagångssätt.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen