Skolskjuts

Du som bor och går skola i Höganäs kommun kan ha rätt till skolskjuts mellan din folkbokföringsadress och din grundskola/anpassad grundskola i anslutning till första och sista lektion. Det finns olika former av skolskjuts och reglerna är olika beroende på om du går på din närmaste skola eller har valt en annan skola. Du ska vara folkbokförd i Höganäs kommun för att omfattas av reglerna om rätt till skolskjuts. Du som är folkbokförd i Höganäs kommun och går på anpassad gymnasieskola i en annan kommun kan också ha rätt till skolskjuts.

Höganäs kommun gör alltid en individuell prövning vid ansökan av skolskjuts. Elevens ålder, skolvägens längd, trafikförhållande, funktionsvariation eller annan särskild omständighet är underlag i beslutet om eleven är berättigad till skolskjuts. Med skolvägens längd avses den kortaste faktiska vägen, mellan elevens folkbokföringsadress och skolan.

Skolskjutsen i Höganäs kommun samordnas med kollektivtrafiken det vill säga med Skånetrafikens linjetrafik (busskort). De elever som inte kan åka med den kollektiva linjetrafiken åker med upphandlad skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts görs för varje läsår. Ansökan för nästkommande läsår ska ha inkommit senast den 1 maj om du önskar att få ansökan handlagt innan skolstart. Ansökan görs via e-tjänst ” Skolskjuts för elever i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola”. Om du saknar Bank-ID kontakta kommunens servicecenter för att få blankett ”Ansökan om skolskjuts”.

Du kan ha rätt till skolskjuts om avståndet räknat i faktisk väg mellan din folkbokföringsadress och skolan överstiger:

Skola

Ålder

Avstånd

Förskoleklass

Årskurs 0

2 km

Grundskola, anpassad grundskola

Årskurs 1–3

2 km

Grundskola, anpassad grundskola

Årskurs 4–6

4 km

Grundskola, anpassad grundskola

Årskurs 7–9 (10)

5 km

Undantag från avståndsreglerna

Jonstorpsenheten: Hela området söder om väg 112 undantas från avståndsreglerna och beviljas skolskjuts. Området väster om Norra Kustvägen där hastighetsgränsen är 90 km/h undantas från avståndsreglerna för samtliga årskurser och beviljas skolskjuts.

Vikenenheten: Området nordost om väg 111 som ansluter till Viken via Prästavägen undantas från avståndsreglerna och beviljas skolskjuts. Området öster om väg 111 undantas från avståndsreglerna och beviljas skolskjuts.

Bruksenheten: För elever åk F-6, boende i Väsby, beviljas skolskjuts på grund av trafikfarliga övergångar vid väg 112.

Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att ta reda på hur långt du har till din skola.

Annan särskild omständighet

Särskild omständighet knuten till eleven kan ge rätt till skolskjuts även om hemmet ligger inom avståndsgränsen från skolan. Ansökan görs via vår e-tjänst av elevens vårdnadshavare.

Läs hela reglementet här , 262.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Bussturer upphandlad skolskjuts

Den upphandlade skolskjutsen har fasta turer och fasta tider. Det finns fyra linjer och bussar. Dessa tider gäller för läsåret 2023/2024. Se morgontidtabell och hållplatser för respektive linje här:

Bruksbussen

Hustoftavägen

07:50

Nygårdavägen

07:55

Väsby Kyrka

08:05

Bruksskolan

08:15

Jonstorp N/V

Gamla Glimminge

07:08

Glimminge

07:09

Unnarp

07:12

Gamlegård

07:15

Rögla

07:18

Mejerivägen

07:21

Gamla Mejeriet

07:22

Åsbacka

07:23

Södåkra

07:25

Smedjan

07:27

Hässlebo

07:29

Hästgårdarna G:a Södåkravägen

07:31

Jonstorpsskolan

07:35

Jonstorp N/V: måndagar extra busstur

Gamla Glimminge

08:28

Glimminge

08.29

Unnarp

08:32

Rögla

08:38

Mejerivägen

08:41

Södåkra

08:45

Smedjan

08:47

Hässlebo

08:49

Hästgårdarna G:a Södåkravägen

08:50

Jonstorpsskolan

08:55

Jonstorp S/O

Viaköp 1

07:05

Viaköp 2

07:06

Gunnestorp 266

07:11

Höjar

07:12

Gunnestorp stop

07:14

Ornakärr

07:18

Hustoftavägen 151

07:24

Möllegården

07:27

Gategård

07:30

Görslöv

07:31

Jonstorpsskolan

07:38

Jonstorps S/O: måndagar extra busstur

Viaköp 1

08:24

Viaköp 2

08:25

Gunnestorp 266

08:31

Höjar

08:32

Gunnestorp stop

08:35

Ornakärr

08:39

Möllegården

08:46

Gategård

08:47

Görslöv

08:48

Jonsstorpsskolan

08:50

Vikenbussen

Mandelgren

07:48

Ingelsträde Byaväg

07:51

Buskeröd

07:53

Rågången

07:59

Klappe

08:02

Karlsfältsvägen

08:04

Vikenskolan

08:10


Jonstorpsskolan

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

13:10

13:10

13:10

13:10

13:10

14:10

14:10

14:10

14:10

14:10

15:10

15:10

15:10

15:10


16:10


16:10

16:10


Vikenskolan

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

14:05

14:05

14:05

14:05

14:05

15:10

15:10

15:10

15:10

15:10

16:15


16:15Bruksskolan

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

14:35

14:35

14:35

14:35

14:35

15:40

15:40

15:40

15:40

15:40

Besök Skånetrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sök på linjenumret för att få upp tidtabellen.

 • Linje 220: Höganäs–Helsingborg
 • Linje 222: Mölle–Höganäs–Helsingborg
 • Linje 223: Arild–Höganäs
 • Linje 224: , 72.5 kB, öppnas i nytt fönster. Arild–Jonstorp–Ingelsträde–Mjöhult–Hjälmshult
 • Linje 225: Ängelholm–Jonstorp–Höganäs

Särskilt anpassad transport för elev som har tillfällig funktionsnedsättning efter en olycksfallsskada, hanteras i dagsläget av Höganäs kommuns olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller oavsett om olyckan skett under skoltid eller på fritiden. Anordnandet av särskild transport hanteras i dialog mellan vårdnadshavare och försäkringsbolaget. Här kan du läsa mer om hur du anmäler skada efter ett olycksfall.

Elever som har behov av transport på grund av en tillfällig funktionsnedsättning (mindre än 12 veckor) som inte beror på olycksfall, omfattas inte av kommunens olycksfallsförsäkring, utan hänvisas till egen, privat försäkring.

Om ett barn bor växelvis (50/50) hos sina vårdnadshavare/förälder anses barnet ha två likvärdiga hem. Rätten till skolskjuts prövas då från båda vårdnadshavarnas/föräldrarnas folkbokföringsadresser. Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare/förälder utanför Höganäs kommun.

Om eleven flyttar till en annan adress i kommunen och väljer att gå kvar i sin gamla skola, bedöms villkoren för skolresa från den nya adressen till den skola du tillhör utifrån den nya adressen. Val av skola i annan kommun har man inte rätt till skolskjuts.

Vårdnadshavaren har huvudansvaret för elevens förflyttning mellan hemmet och hållplatsen samt för elevens vistelse på hållplatsen vid hemmet. Elev och vårdnadshavare ansvarar för att eleven infinner sig i tid till på- och avstigningsplatsen. Missar eleven transporten eller ifall eleven måste hämtas hem vid sjukdom, ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer till/från skolan. Kommunen ersätter inte extra utgifter.

Vårdnadshavare vars barn har skoltaxi ansvarar för att avbeställa taxi vid tillfällen då denna inte behöver nyttjas. Vid ej avbeställd taxi kan Höganäs kommun komma att kräva vårdnadshavarna för eventuella kostnader i samband med detta. Telefonnummer till Taxi Höganäs är 042–33 00 00.

Om du tappar bort eller ditt kort blir stulet måste du meddela kommunens servicecenter som i sin tur spärrar kortet hos Skånetrafiken. Du kan köpa ett nytt kort från Höganäs kommuns servicecenter för 50 kr.

Om någonting förändras, du avbryter studier eller flyttar, är du skyldig att anmäla det till servicecenter. Servicecenter når du antingen via telefon på 042-33 71 00 eller på mejl: Kommunen@hoganas.se

Skolbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne, måndag till fredag, från skolstart fram till terminsslut.

Skolbiljetten gäller även måndag till fredag under skollov (under hela läsåret), även om lovet infaller under röda dagar.

 • Ditt reskort skickas hem till din hemadress, där du är folkbokförd.
 • Biljetten är personlig och skickas automatiskt ut till ditt reskort.
 • Du måste ha med dig reskortet när du reser.
 • Du måste fylla i ditt namn på baksidan av kortet.
 • Vid kontroll av kortet kan personalen se ditt namn, födelsedatum och giltighet på biljetten.
 • Om du har problem med ditt kort eller tappat bort det, kontakta Höganäs kommuns servicecenter042-33 71 00 eller via email Kommunen@hoganas.se
 • Du måste spara ditt kort eftersom det återanvänds till nästa termin och laddas med nya biljetter.

Om någonting förändras, till exempel avbrutna studier eller ny adress, är du skyldig att anmäla det till servicecenter. Servicecenter når du antingen per telefon på 042-33 71 00 eller via e-post Kommunen@hoganas.se

Mer information hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att hålla skolkortet separat från eventuellt betalkort när skolkortet läggs mot läsaren. Det finns annars risk att det dras pengar från betalkortet istället för att skolkortet registreras. Skolkortet bör tas upp från plånbok eller fodral innan det blippas. Detta gäller endast elever som åker med Skånetrafiken.

Höganäs kommun beviljar elevresa med Skånetrafikens linjetrafik (ungdomsbiljett) för samtliga gymnasieelever som är folkbokförda eller stadigvarande bosatta i Höganäs kommun.

Så fungerar ungdomsbiljetten

Ungdomsbiljetten är giltig hela dygnet alla dagar i veckan.

 • Biljetten är personlig och skickas automatiskt ut till ditt reskort.
 • Har du haft skolbiljett innan, så får du din ungdomsbiljett till ditt gamla reskort.
 • Har du inte haft skolbiljett innan, så skickas ditt reskort hem till din hemadress, där du är folkbokförd.
 • Är du över 18 år kan du behöva visa legitimation.
 • Har du tappat ditt kort så kontaktar du Höganäs kommuns servicecenter på 042-33 71 00 eller via email Kommunen@hoganas.se
 • Du måste spara ditt kort eftersom det återanvänds till nästa termin och laddas med nya biljetter.
 • Ungdomsbiljetten gäller på stads- och regionbuss, Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen, närtrafik som körs av taxi.
 • Ungdomsbiljetten gäller även till första station över länsgränsen.
 • Ungdomsbiljetten gäller inte färjan mellan Landskrona och Ven eller resor till/inom Danmark.

Mer information om ungdomsbiljetten hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasieelev med växelvis boende har rätt till elevresa endast från sin folkbokföringsadress.

Regler för skolskjuts

Kommunen beviljar skolskjuts till de elever som har rätt till det mellan hemadressen och skolan. Detta gäller elever inom förskoleklass, grundskolan, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Skollagen omfattar inte rätt till skolskjuts till och från fritidshemmet.

Regler för färdtjänst

De elever som har ett färdtjänsttillstånd kan nyttja detta för resor till och från fritidshem alternativt till och från gymnasieskola.

Alla färdtjänstresor genomförs enligt Höganäs kommuns riktlinjer för färdtjänst. Färdtjänstens utförande jämställs med den allmänna kollektivtrafiken. Detta innebär att resorna samordnas med andra färdtjänstresenärer om möjligt. Det innebär även att tid för hämtning och lämning av resenärer kan variera från tillfälle till tillfälle. Vid färdtjänstresor tas även ut en egenavgift som kan betalas kontant, med kort eller swish. Egenavgiften beror på resans sträcka och betalas till chauffören i bilen innan resan påbörjas.

Mer information om färdtjänst. Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: