Tieto

Höganäs kommun använder sig av skolsystemet Tieto för att kommunicera till elever och vårdnadshavare. Här kan du också åt frånvaroanmälan, betyg, studieplan, barnschema och kontaktuppgifter. Som vårdnadshavare loggar du in i appen Tieto Edu.

Nedladdning
Tieto Edu finns för nedladdning i Apple App Store och Google Play Store och är tillgänglig för förskolor och skolor som använder Tietos funktioner för skolan. Tieto Edu kräver Android 5.0 alternativt iOS 11 eller senare.

Inloggning
För att garantera säker och trygg inloggning loggar du in med Mobild BankID. Tieto Edu stödjer inloggning för en vecka. Efter en vecka krävs ny inloggning. Du beställer mobilt bankID från din internetbank. Läs mer här om hur du beställer det Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Startsida och navigering
På startsidan ser du ditt/dina barn i den verksamhet där Tietos skolfunktioner används. Du kan välja att använda tjänsterna för alla barn direkt på startsidan eller ”swipa” till enskilt barn för att ta del av tjänsterna för det barnet. När du klickar på en tjänst visar barnikonen för vilket eller vilka av dina barn informationen berör. Längst upp i högra hörnet finns också en meny.

Funktioner
De funktioner som visas i Tieto Edu kan variera per barn på grund av vilken funktionalitet som används i den verksamhet som barnet tillhör.

Inställningar
I menyn under Inställningar finns möjlighet att välja språk. Tieto Edu stödjer språken svenska, engelska, finska och norska.

Hjälp
Hjälptexter finns för samtliga funktioner i Tieto Edu.

Support och övriga frågor
Om du behöver hjälp med eller göra en felanmälan av appen kan du alltid vända dig till kommunen@hoganas.se. Har du övriga frågor som rör Tieto Edu kontakta ditt barns mentor.

Kontaktuppgifter
I menyn under "Visa fullständig profil" kan du se och uppdatera dina kontaktuppgifter registrerade i kommunens barn- och elevregister. Det är viktigt att förskolan och skolan har rätt kontaktuppgifter till dig då uppgifterna används vid kontakt med dig, samt vid utskick av viss information. Du kan också uppdatera ditt barns kontaktuppgifter via dessa två e-tjänster.

Frånvaro
Under Frånvaro kan du anmäla frånvaro för ditt/dina barn, se anmäld och rapporterad frånvaro. Du får en notifikation när oanmäld frånvaro registreras i skolan.

Information
Under Information visas nyheter publicerade för ditt/dina barn. Du får en notifikation när en ny nyhet publiceras.

Meddelande
I Meddelanden kan du kommunicera med ditt/dina barns pedagoger. Om en pedagog har startat en konversation där även barn/elever och andra vårdnadshavare är inbjudna kan du kommunicera med en hel verksamhetsgrupp. Du får en notifikation när ett nytt meddelande har skickats.

Barnschema
I Barnschema kan du som vårdnadshavare registrera schema för ditt/dina barn som har en placering i förskola och fritidshem. Navigera till det enskilda barnet för att registrera schema. Du får en notifikation och en påminnelse i meddelandetjänsten när ditt barns schema är på väg att löpa ut.

Skolschema
I Skolschema kan du som vårdnadshavare se ditt/dina barns skolschema i grundskolan och på gymnasiet. Navigera till det enskilda barnet för att se skolschemat.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen