Särskild utbildning för vuxna – Lärvux

Lärvux är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. På Lärvux studerar du utifrån dina behov, tidigare kunskaper och erfarenheter, och tillsammans med din lärare planerar du din studietid hos oss. Det går att kombinera studier på Lärvux med Svenska för invandrare – SFI. Du får betyg eller intyg efter avslutad kurs.

Särskild utbildning för vuxna finns för dig som har behov av att:
fördjupa och utveckla dina kunskaper få nya kunskaper för att klara av ditt arbete, boende och fritid få undervisning i mindre grupp med anpassat stöd utifrån dina förutsättningar

Särskild utbildning för vuxna finns på tre olika nivåer

  • Grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan
  • Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan
  • Gymnasial nivå som motsvarar gymnasieskolans nationella eller specialutformade program

På Lärvux kan du även söka utbildning mot olika yrken, men då inte i Höganäs. Det finns också möjlighet att söka lärlingsutbildning, något studie- och yrkesvägledaren kan berätta mer om.

I Höganäs bedrivs särskild utbildning för vuxna i Kunskapsforums lokaler, vägg i vägg med Kullagymnasiet. Verksamheten bedrivs över hela året med undantag för sommarsemestern.

Arbetsförmedlingen erbjuder ökade möjligheter för arbetssökande med funktionsnedsättning och Försäkringskassan har också viktig information till dig med funktionsnedsättning.

Kontakt & adress

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: