Utbildningar

Bland de utbildningar som finns inom Höganäs vuxenutbildning finns något för alla - för dig som vill komplettera tidigare studier, söka till en yrkesutbildning eller bli behörig till högskola och universitet. De flesta av våra utbildningar är idag på distans.

Studie och yrkesvägledare Pia Petersson når du på 042-33 78 27 och via mejl pia.petersson@hoganas.se.

Har du frågor om CSN eller vill ha ett intyg, kontakta Ulrika, 042-33 78 26 eller ulrika.adsersen@hoganas.se

Att göra en prövning betyder att du testas i ett ämne inom grundskolan, gym­nasiet eller sfi enligt Skolverkets kursplaner. Prövningar sker på plats i Höganäs, varannan onsdag med start 08.30. Om du bor i en annan kommun får du göra en prövning per månad. Sista datum för att kunna komplettera din ansökan till högskola är 1 december och därför är sista möjliga dag för prövning den 10 november.

Innan du bestämmer dig för att genomgå prövning, kan det vara klokt att kolla innehåll, kunskapskrav och betygsnivåer för kursen eller ämnet du vill få betyg i. Du kan läsa mer om detta på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan

När du har bestämt dig för att göra en prövning lämnar du in din ansökan personligen på Kunskapsforum där du betalar med swish. Hermods kallar dig sedan till närmaste lediga prövningstillfälle. I prövningen kan även ingå muntlig examination, den bokar du efter att du skrivit prövningen och genomför den via webkamera vid ett senare tillfälle.

Prövningen skickas iväg för rättning och efter ca två veckor kan du se betyget i Novo. Är det bråttom att få betyget rapporterat in till antagningen måste du kontakta oss.

Du har sex månader på dig att genomföra prövningen, därefter måste ny avgift betalas in.

Här finner du ansökningsblanketten , 52.6 kB..

När din ansökan behandlats och din prövning har beviljats, får du ett inlogg till Hermods portal Novo, där du får fortsatta instruktioner inför prövningen. Om det är bråttom att få betyget inskickat till antagningen rekommenderar vi att du ringer oss, tel 042-33 78 26, för att meddela att prövningen är rättad och betygsatt.

Gratis prövning?

Du får göra prövning gratis om du:

- inte fått betyget Godkänt (alt minst E) i ämnet när du gick i grundskolan

- just nu är inskriven som elev i den kommunala vuxenutbildningen och fått betyg F i det aktuella ämnet under utbildningens gång.

- avslutat SFI utan att ha uppnått nivån för betyget Godkänt (alt E).

Den grundläggande vuxenutbildningen (grundläggande komvux) motsvarar den nioåriga grundskolan och kan sökas från och med höstterminen det år man fyller 20 år.

I Höganäs erbjuder vi heltidsstudier i svenska som andraspråk (SAS), med undervisning fyra timmar varje vardag, för den som är klar med SFI D. Kursen är uppdelad i fyra delkurser och tar 35 veckor. Övriga kurser (svenska, samhällskunskap, matematik och engelska) är på heldistans. Om man studerar på distans kan man själv bestämma studietakt.

Studierna i den grundläggande vuxenutbildningen ska kunna ge ett slutbetyg när den studerande fått minst godkänt i de fyra kärnämnena: Svenska eller svenska som andra språk, engelska, matematik och samhällskunskap. Man kan också repetera tidigare grundskolestudier, som en förberedelse inför studier på gymnasienivå.

I Höganäs anordnas grundläggande vuxenutbildning av Hermods AB på uppdrag av Höganäs kommun. Lokalerna är samordnade med undervisningen i sfi (svenska för invandrare) på Kullagymnasiet i Höganäs.

Ansökan görs tillsammans med studievägledaren på Kunskapsforum. Kursstarten är individuell och sker oftast inom två veckor från ansökningsdatum.

Vuxenutbildningen i Höganäs anordnar ett brett utbud av kurser inom gymnasial vuxenutbildning i samarbete med framför allt Hermods AB. Kurserna har samma innehåll och ger samma behörighet som gymnasieskolan.

Du är behörig att söka om du saknar examensbevis eller slutbetyg. Du har också rätt att läsa de kurser som du behöver för att bli behörig till yrkeshögskola eller universitet.

Alla kurserna i kurskatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuds på distans. Vissa kurser kan du få med handledning på plats i Höganäs, bland annat matematik, kemi, fysik och engelska. Svenska 1, 2 och 3 erbjuds också med lektioner två gånger per vecka.

För att planera och lägga upp din studieplan ska du kontakta vår studie- och yrkesvägledare Pia Petersson. Studieplanen är individuell och anpassas efter ditt behov. Det innebär att du själv bestämmer över studietakten, antalet ämnen och kombinationen av ämnen. Många läser bara enstaka kurser.

Här finner du ansökningsblankett , 130.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Tillsammans med tio andra kommuner i Familjen Helsingborg erbjuder Höganäs ett rikt utbud av kurser inom yrkesvux även under 2021. På menyn finns också flera lärlingsutbildningar. Mer information får du av vår vägledare Pia Petersson (boka tid hos henne här på hemsidan) samt på skanevux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. websida. Utbudet uppdateras kontinuerligt.

Under 2021 erbjuder vuxenutbildningen i våra kranskommuner kurser inom bland annat butik, vård, bageri/konditori, kock, lokalvård, fastighetstekniker, bygg och plåt, lager och terminal, lantbruksmekaniker, bilmekaniker, yrkeschaufför, industritekniker, djurskötare, trädgårdsodling, snickare, florist och mycket annat. Hela utbudet blir klart i december.

Lärlingsutbildning till kock , 415.7 kB, öppnas i nytt fönster. startade i Höganäs i februari 2021. Vi hoppas kunna starta igen i februari 2022. Utbildningen vänder sig till dig som vill ta chansen att få en utbildning som kombinerar skola och arbetsplatsförlagd utbildning. Ett "nygammalt" sätt att lära sig på och som kräver ditt fulla engagemang. Du har stora möjligheter att påverka din framtid och mycket goda chanser att få jobb efter utbildningstiden. Du är ute på en arbetsplats fyra dagar per vecka och har en dag teori i skolan.

Vård och omsorg , 415.7 kB, öppnas i nytt fönster. - startade i maj och september 2020. Kanske vi startar en ny utbildning till hösten 2021, det är inte klart ännu. Detta är en yrkesutbildning som vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med människor inom äldreomsorg, psykiatri eller LSS. Ett ansvarsfullt och omväxlande arbete, där det är den enskildes behov, önskningar och förutsättningar som styr ditt arbete. Du är i skolan tre halvdagar per vecka (obligatorisk närvaro) och jobbar resterande tid hemma.

Lärvux är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. På Lärvux studerar du utifrån dina behov, tidigare kunskaper och erfarenheter, och tillsammans med din lärare planerar du din studietid hos oss. Det går att kombinera studier på Lärvux med Svenska för invandrare – Sfi. Du får betyg eller intyg efter avslutad kurs.

Särskild utbildning för vuxna finns för dig som har behov av att:

  • fördjupa och utveckla dina kunskaper
  • få nya kunskaper för att klara av ditt arbete, boende och fritid
  • få undervisning i mindre grupp med anpassat stöd utifrån dina förutsättningar

Särskild utbildning för vuxna finns på tre olika nivåer:

  • Grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan,
  • Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan,
  • Gymnasial nivå som motsvarar gymnasieskolans nationella eller specialutformade program.

Kursplaner för ämnen på grundläggande nivå hittar du här Länk till annan webbplats..

Ämnesplaner och kursplaner på gymnasial nivå hittar du här Länk till annan webbplats..

På Lärvux kan du även söka utbildning mot olika yrken, men då inte i Höganäs. Det finns också möjlighet att söka lärlingsutbildning, något studie- och yrkesvägledaren kan berätta mer om.

I Höganäs bedrivs särskild utbildning för vuxna i Kunskapsforums lokaler, vägg i vägg med Kullagymnasiet. Verksamheten bedrivs över hela året med undantag för sommarsemestern.

Ansökningsblankett , 350.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr (Höganäs) , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr från Skolverket , 830.9 kB, öppnas i nytt fönster.

In English Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Likabehandlingsplan , 352.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lärvuxpedagogerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särnät (Särskolans nätverk i Sverige)

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuder ökade möjligheter för arbetssökande med funktionsnedsättning.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har också viktig information till dig med funktionsnedsättning.

Höganäs är en relativt liten kommun med hög utbildningsnivå, och utbudet av vuxenutbildning är därmed begränsat. I kommunerna runtom oss finns många utbildningar som du har rätt att söka till.

Du gör ansökan tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare och därefter beviljar eller avslår rektorn din ansökan. I första hand beviljas utbildning till den som saknar treårigt gymnasium eller som behöver komplettera en tidigare utbildning för att komma in på en högre utbildning.

På Skånevux hemsida hittar du de utbildningar vi erbjuder i samarbete med tio andra nordvästskånska kommuner - klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen