Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Vision Hur?

Hur når vi visionen?

För att nå visionen har åtta strategier tagits fram. Begreppet strategi har många tolkningar och betydelser.

Här menar vi att strategierna är områden som vi ska fokusera på och som ska guida oss för att nå visionen. Var och en av strategierna är direkt kopplade till en av de fem visionsbyggstenarna. Nämnderna har satt mål utifrån strategierna och så börjar resan mot visionen.  

Visionsbyggsten: Full fart inom och till Höganäs

Strategi 1: Förbättra kommunikationerna
Driv, samarbeta och arbeta för att få till stånd utbyggnad av fysisk och digital infrastruktur i kommunala, regionala och nationella sammanhang.

Visionsbyggsten: Internationell kunskapskraft

Strategi 2: Stärk skolans bredd och spets
Bygg en stabil kunskapsgrund i de lägre åldrarna, spetsa och profilera i de högre åldrarna och då med koppling till näringsliv. Skapa samarbeten där skola, näringsliv och universitet/högskola möts.

Strategi 3: Odla lärandekultur
Skapa utvecklingsmöjligheter och ta tillvara medarbetarnas kompetenser. Ledarskapet ska vara tydligt och professionellt.

Visionsbyggsten: Upplevelsemotorn Höganäs

Strategi 4: Växla upp besöksnäringen
Vässa och kvalitetssäkra de besöksattraktioner som redan finns för att besökare ska återvända och stanna längre. Paketera beståndsdelarna till ett samlat koncept.

Strategi 5: Förenkla för företag
Gör det ännu enklare att starta, etablera, driva och utveckla företag. Företagarna ska vara en självklar del av kommunens utveckling. Ha ett gemensamt förhållningssätt till det goda värdskapet inåt och utåt

Visionsbyggsten: Växande småstadscharm

Strategi 6: Utveckla varierande livsmiljö
Bygg varierat för att möta olika behov och skeenden i livet. Utöka möjligheterna till möten mellan människor. Behåll byarnas karaktär och stärk stadskärnan till en livligare handelsplats. Utveckla utbudet av kultur-, sport- och rekreationsmöjligheter.

Strategi 7: Utveckla dialogen
Skapa smarta forum och former för konstruktiv dialog med medborgare, näringsliv och föreningsliv.

Visionsbyggsten: Långsiktigt hållbart Höganäs

Strategi 8: Förverkliga miljömässig hållbarhet
Integrera miljömässig hållbarhet i alla processer och verksamheter. Tydliggör och ta hänsyn till miljökonsekvenser av våra beslut.

Samtliga nämnders mätbara mål finns redovisade i budget 2015

Sidan uppdaterad 4 januari 2017

Kontakt