Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Vision Varför?

Fem omvärldsutmaningar för Höganäs

Omvärldsanalys handlar om att lyfta blicken, använda fågelperspektivet och identifiera trender i omvärlden som kan komma att påverka, i vårt fall, Höganäs utveckling mot framtiden.

2012 gjordes en omvärldsanalys som användes som utgångspunkt för arbetet med att ta fram visionsbyggstenar, tillgångar och strategier. Vilka utmaningar finns och påverkar Höganäs kommuns möjligheter att fortsätta vara en attraktiv kommun att bo, leva och driva företag i 2025?

Omvärldsanalysen sammanfattas i fem trender, utmaningarna som identifierades var:

1. Höganäs behöver vara uppkopplat mot växande storstäder som Malmö/Lund och Köpenhamn.

2. Höganäs behöver ett kunskapsintensivt näringsliv och bra skolor.

3. Höganäs behöver ha beredskap för åldrande befolkning, ekonomisk kris, klimatförändringar och resursbrist.

4. Höganäs behöver förstå samhället där det finns allt fler med olika etnisk/kulturell bakgrund, livsstilar och engagemang i nya former.

5. Höganäs behöver hänga med i besöksnäringen som är en stor och växande bransch som professionaliseras snabbt.

Hela omvärldsanalysen kan hittas i rapporten Höganäs 2030 – sammanställning av analys och framtidsseminarium 14 maj 2012.

Sidan uppdaterad 23 september 2016

Kontakt