Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Vision Vision 2025

Vision 2025

Visionen består av visionsbyggstenar tillsammans med devisen "Höganäs väl värt att investera i" och målet att vi ska vara 27 500 invånare år 2025.

Visionen handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av boende, utbildning, arbete och upplevelser. Den berättar också om ett förhållningssätt gentemot invånare och företag som vill etablera sig och utvecklas i kommunen. Men vi kan förstås inte vänta till 2025. För att nå vårt mål måste vi börja jobba redan idag, tillsammans. Resan dit kallar vi "Från kol till diamant".

  • Fem visionsbyggstenar utgör grunden och berättar var vi vill att Höganäs ska vara 2025.
     
  • Övergripande befolkningsmål är att vara 27 500 invånare år 2025. Det är viktigt att Höganäs kommun utvecklas och skapar plats för både nya och gamla medborgare. Befolkningstillväxt är det främsta sättet för en kommun att få ökade skatteintäkter och på sikt behålla en god kommunal service.
     
  • Devisen: Höganäs väl värt att investera i handlar bland annat om att  du kan investera ”ditt liv”, din bostad, ditt arbete, ditt företag här i Höganäs. Den har funnits med ett tag och ska även fortsättningsvis användas i marknadsföringssyften. Devisen ska skapa känslan att det ”lönar sig” att satsa på Höganäs. 
     
  • Resan: Från kol till diamant. Vi fortsätter att slipa på vår diamant - vi är bra, men kan bli ännu bättre! 

Fem visionsbyggstenar

Full fart inom och till Höganäs
I Höganäs är det nära till allt för boende, besökare och företag, tack vare utvecklade möjligheter att färdas spårbundet, med flyg, med buss, med cykel och till fots. Därtill en modern digital infrastruktur där alla har en snabb internetuppkoppling.

Internationell kunskapskraft
Lärare, elever och föräldrar är stolta över utbildningsmöjligheterna i Höganäs. Invånarna i Höganäs är rustade för en internationell kunskapskonkurrens genom hela livet.

Näringslivet och kommunen i Höganäs lockar ”the best and the brightest”. Det råder ett nära samarbete mellan näringsliv, skola, högskola och universitet, vilket skapar idékraft. Det finns ett antal starka profileringar/specialiseringar.

Upplevelsemotorn Höganäs
Höganäs som destination är en stark dragare för boende, besökare och företagare. Människorna strömmar till kommunen för äventyr i naturskön miljö. Attraktionerna i kommunen samlas i en gemensam upplevelsebild som alla kan berätta om och vara en del av.

Växande småstadscharm
Befolkningstillväxt, mötesplatser och alternativa boendeformer möjliggör en dynamisk miljö där kommunen blir ännu mer levande. Höganäs kommun bygger vidare på en varierad boendemiljö genom att möta en större variation av livsstilar och behov i alla livsfaser. Den charmiga enkelheten och närheten finns kvar 2025.

Långsiktigt hållbart Höganäs
Höganäs växer och utvecklas med minskad belastning på miljön. Höganäs har fortsatt stark beredskap för ekonomiska risker genom att vara bland Sveriges ekonomiskt allra starkaste kommuner. Höganäs har en stark social sammanhållning och gemenskap som präglas av tillit och tolerans. Det är lätt att leva hälsosamt i Höganäs. 

Sidan uppdaterad 2 januari 2017

Kontakt