Namn (Sidans namn)

Höganäs kommun

Telefon 1

042 - 33 71 00

Telefon 2
Telefon 3
E-post

kommunen@hoganas.se

Besöksadress

Stadshuset

Centralgatan 20

263 38 Höganäs

Postadress
Organisationsnummer

212000-1165

Kontakta oss
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.