Namn (Sidans namn)

Höganäs Energi AB

Telefon

042-33 74 00

Journummer

042-34 36 00

E-post

kundservice.el@hoganas.se

Besöksadress

Verkstadsgatan 13

263 38 Höganäs

Postadress

Höganäs Energi AB

Verkstadsgatan 13 C

263 82 Höganäs

Organisationsnummer

556440-2401

Kontakta oss
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.

Till toppen