Höganäs trea i landet i myndighetsutövning

Höganäs kommun placerar sig även i år som trea i landet i SKR:s Insiktsundersökning, undersökningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter servicenivån i landets kommuners myndighetsutövning. Höganäs tangerar därmed placeringen från de tre senaste årens mätningar och befäster sin position som en av de absolut främsta kommunerna i landet när det kommer till myndighetsutövning. Detta är femte året i rad Höganäs kommun är topp tre i landet i Insiktsundersökningen, något ingen annan kommun mäktat med tidigare.

- SKR mäter serveringstillstånd, brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse - sex myndighetsområden där företagen har nära kontakt med kommunen. Detta är områden som kan vara helt avgörande för ett företags utveckling och framgång och därför är det verkligen roligt att se att vårt interna arbete ger fortsatt fina resultat och att vi fortsätter att utvecklas. Vår strategi är tydligt uttalad i Höganäs att vi ska förenkla för företag och hitta lösningar, det gynnar både våra företag och oss i kommunen, säger Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande i Höganäs kommun.

Insiktsundersökningen är ett viktigt verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. I förra årets mätning hamnade Höganäs kommun på plats tre i landet, en placering man nu alltså upprepar. Kommunen är särskilt starka inom serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd och brandsäkerhet.

- Det är jättekul att Höganäs fortsätter att ligga i den absolut toppen i myndighetsutövning i Sverige, säger Anna Nilsson, näringslivschef i Höganäs kommun. Konkurrensen är tuff - vi är många kommuner som arbetar strategiskt, medvetet och uthålligt med våra företagsfrågor. Att vi ännu en gång hamnar så högt i rankingen visar att vårt arbete ger resultat. Vi kommer nu att analysera resultatet för att se hur vi kan fortsätta utvecklas och ännu mer befästa vår position.

Mer information om SKR:s Insiktsundersökning hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: