Faktura till kommunen

Som leverantör till Höganäs kommun fakturerar ni oss via e-faktura. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Läs om undantag för sekretessfakturor nedan!

Kom ihåg att ange vår referens på fakturan.

Leverantör med VAN-operatör

Enligt lag ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat har överenskommits. Det innebär att du som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3.

Höganäs kommun tar emot fakturor via vår VAN-tjänst InExchange. En VAN-tjänst är en fakturaväxel som hanterar elektroniska fakturor.

Använder sig ditt företag av en VAN-operatör, vänd dig till dem för frågor om er hantering av utgående fakturor. Nedan finner du vilka uppgifter som behövs för att skicka e-faktura till oss.

GLN: 7300009004850

PEPPOL-id: 0007:2120001165

Leverantör utan VAN-operatör

Har ditt företag inte kommit igång med elektroniska fakturor? Då kan du gratis skicka e-fakturor till oss via vår samarbetspartner Inexchanges leverantörsportal. Följ anvisningar via den här länken:

Användarguide för InExchange Web – InExchange Hjälpcenter

Referens

Alla fakturor som skickas till Höganäs kommun måste märkas med en giltig referens som är beställarens ansvarsnummer.

Referensen är alltid två-, tre- eller fyrsiffrig och innehåller endast siffror.

Är du osäker på referensen? Kontakta beställaren. Om du inte anger en giltig referens riskerar du att inte få betalt i tid.

Undantag från lagen om att skicka elektroniska fakturor gäller sekretessklassade fakturor. Dessa ska skickas in som pappersfaktura till:

Höganäs kommun, Socialförvaltningen

Centralgatan 20, 263 38 Höganäs

Kom ihåg: Fakturan måste märkas med referenskod, se information ovan på "det här måste fakturan innehålla".

Lagen om elektroniska fakturor

Mer om lagen och vad som gäller kan du läsa om på Myndigheten för Digital Förvaltnings hemsida:

För dig som är leverantör till offentliga aktörer (digg.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: