Delta i kommunens upphandlingar

Upphandlingar som enligt lagen om offentlig upphandling behöver annonseras nationellt eller i EU annonseras under en övergångsperiod i E-avrop. Här finner du länkar till E-avrop för Höganäs kommun och dess bolag.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: