Journummer och akut hjälp

När det gäller liv och död, brand eller livshotande sjukdom ska du ringa SOS Alarm: 112. Det är samma nummer i hela Sverige och det är samma nummer oavsett om du ringer från en fast telefon eller mobil.

Akut social hjälp

Om du behöver akut hjälp för dig eller din familj eller om du är orolig för att någon annan far illa kan du vända dig till Socialförvaltningen. Det kan handla om till exempel våld, missbruk eller övergrepp.

Telefon dagtid: 042 - 33 71 00

På vardagar 8.00-16.00 når du Socialförvaltningen via kommunens Servicecenter som hjälper dig till rätt kontaktperson.

Socialförvaltningens journummer: 042-10 68 69

För akuta sociala problem som inte kan vänta till nästkommande vardag. Öppet måndag – fredag klockan 17.00-8.00, lördag – söndag, dygnet runt.

 

Akuta psykiska problem

Telefonnummer och kontaktuppgifter när du eller någon i din närhet behöver snabb psykiatrisk hjälp. Vid akut livshotande tillstånd, ring 112.

Akuta psykiska problem: telefonnummer och kontaktuppgifter (hoganas.se)

Avlopp, vatten, el, gata, parker eller stränder

Journummer (utanför kontorstid samt helger): 042 - 34 36 00
Telefon kontorstid: 042 - 33 71 00

Se aktuella driftstörningar - vatten och el (hoganas.se)

Brottsofferjouren

Ger stöd åt utsatta brottsoffer och ger hjälp och trygghet åt vittnen som kallats till rättegång.

Brottsofferjouren - kontakt (hoganas.se)

När det är mindre akut

  • Sjukvårdsrådgivning vid ej livshotande sjukdomstillstånd: 1177 – vårdguiden
  • Polisens telefonnummer vid händelser som inte är akuta: 114 14 - polisen
  • Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser i samhället: 113 13
  • Räddningstjänsten Höganäs: vid ärenden som inte är brådskande ringer du räddningstjänsten på telefonnummer 042-33 73 00.
    Räddningstjänstens infromation på hoganas.se
  • Ambulansbeställning (inte brådskande): vid ärenden som inte är brådskande beställer du ambulans på telefonnummer 040-676 93 00.
  • Giftinformationscentralen: vid mindre brådskande frågor om förgiftning och giftinformation ringer du telefonnummer 010-456 67 00. Vid brådskande och akuta förgiftningar ringer du 112.
    Giftinformationsscentralens hemsida - giftinformation.se
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: