Journummer och akut hjälp

När det gäller liv och död, brand eller livshotande sjukdom ska du ringa SOS Alarm: 112. Det är samma nummer i hela Sverige och det är samma nummer oavsett om du ringer från en fast telefon eller mobil.

Avlopp, vatten, el eller gata

Journummer: 042 - 34 36 00

Gäller mellan 15.30 och 07.00

Telefon kontorstid: 042 - 33 71 00

Se aktuella driftstörningar - vatten och el (hoganas.se)

Akut social hjälp

Om du behöver akut hjälp för dig eller din familj eller om du är orolig för att någon annan far illa kan du vända dig till Socialförvaltningen. Det kan handla om till exempel våld, missbruk eller övergrepp.

Socialförvaltningens journummer: 042-10 68 69

För akuta sociala problem som inte kan vänta till nästkommande vardag. Öppet måndag – fredag klockan 17.00-8.00, lördag – söndag, dygnet runt.

Telefon kontorstid: 042 - 33 71 00

På vardagar 8.00-17.00 når du Socialförvaltningen via kommunens Servicecenter som hjälper dig till rätt kontaktperson.

Akuta psykiska problem

Telefonnummer och kontaktuppgifter när du ellernågon i din närhet behöver snabb psykiatrisk hjälp. Vid akut livshotande tillstånd, ring 112.

Akuta psykiska problem: telefonnummer och kontaktuppgifter (hoganas.se)

Brottsofferjouren

Ger stöd åt utsatta brottsoffer och ger hjälp och trygghet åt vittnen som kallats till rättegång.

Brottsofferjouren - kontakt (hoganas.se)

När det är mindre akut

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen