Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Rådgivande organ

Höganäs kommun samarbetar med flera rådgivande organ. Dessa grupper fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder i olika frågor.

Länkar

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Integrationsrådet

Kommunala funktionshinder-rådet (KFR)

Ungdomsinflytande

Kommunala pensionärsrådet (KP)

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: