Instagram

Många avdelningar i Höganäs kommun är flitiga användare av Instagram och ser det som ett sätt att visa upp sin vardag och vad som händer ute i verksamheten. Här hittar du en lista på aktiva konton inom kommunen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: