Grafisk profil och logotyp

Manualen för Höganäs kommuns grafiska profil visar hur Höganäs kommuns kommunikation ska se ut visuellt. Den grafiska profilen kan liknas vid en instruktionsbok eller guide. Genom att följa den skapas och bibehålls ett enhetligt utseende för vår organisation.

Dokumentet är ett levande dokument som kommer att förändras över tid. Den grafiska profilen gäller inte de kommunala bolagen och Kullagymnasiet.

I manualen beskrivs bland annat

  • hur kommunens logotyp ska användas.
  • vilka typsnitt, färger och grafiska element som får användas.
  • hur bild och rörliga bilder ska användas.
  • hur de olika delarna ska anpassas för bättre tillgänglighet.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: