Tillgänglighet

Alla ska kunna vara delaktiga i samhället. Läs mer om hur kommunen arbetar och hur du som fastighetsägare, företag, förening eller annan organisation kan verka för ökad tillgänglighet och delaktighet.

Människor är olika med olika behov och förutsättningar. Samhället består av en mångfald av människor. Vårt mål är att alla efter sin förmåga och sina förutsättningar ska ha samma möjligheter att ta del av samhället. Ett Höganäs för alla.

Här har vi samlat information och länkar om hur tillgängligheten ser ut i Höganäs.

Foto av tillgänglig vandringsled längs kusten. En orange liten skylt med en person i rullstol och texten SL5 syns i förgrunden.

Tillgänglig fritid och utemiljö

Information om fritidsaktiviteter, friluftsliv, badplatser och annat

Läs mer
Foto i av en konferenslokal och människor som deltar i ett möte. I förgrunden syns en bärbar dator och en microfon.

Samråd

Tillsammans förbättrar vi tillgängligheten i hela samhället.

Läs mer

Hinder i tillgängligheten

Har du upptäckt ett hinder i tillgängligheten? Klicka här.

Så här arbetar Höganäs kommun

Läs om vår plan för tillgänglighet och delaktighet.

Råd och stöd kring tillgänglighet

Behöver du hjälp att lösa ett problem? Eller söker du råd kring hur du kan tillgänglighetsanpassa din verksamhet?

Tillgänglighetsguiden

Se alla tillgänglighetsanpassade platser i Höganäs kommun

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen