Tillgänglighet

Alla ska kunna vara delaktiga i samhället. Läs mer om hur kommunen arbetar för ett Höganäs för alla och hur du som fastighetsägare, företag, förening eller annan organisation kan verka för ökad tillgänglighet och delaktighet.

Hitta ledig parkeringsplats för rörelsehindrade

Vi testar sensorer för att visa lediga p-platser för rörelsehindrade på 15 utvalda platser i Höganäs centralort (arcgis.com).

Har du stött på ett hinder i tillgängligheten?

Har du upptäckt ett hinder i tillgängligheten? Målet är att allmänna platser ska vara tillgängliga. Om det finns hinder som är enkla att ta bort ska de åtgärdas.

Hitta rätt i Höganäs med Kwenda

Kwenda är en app som underlättar orienteringen för synskadade. Den kan också användas av personer med andra funktionsvariationer.

Tillgänglig fritid och utemiljö

Vi arbetar för att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud, oavsett funktionsförmåga. Upptäck fantastisk natur och fina sportanläggningar!

Lyssnafunktion på webben

Vi använder lyssnafunktionen ReadSpeaker på vår webbplats. Med hjälp av den kan texten på hemsidan läsas upp för dig.

Så här arbetar Höganäs kommun med tillgänglighet

Människor är olika med olika behov och förutsättningar. I Höganäs arbetar vi för att kommunen ska utformas på ett sätt som gör att alla människor kan delta på jämlika villkor. Vårt mål är att alla efter sin förmåga och sina förutsättningar ska ha samma möjligheter att ta del av samhället.

Här kan du läsa mer om vårt tillgänglighetsarbete

Så här skapar vi ett Höganäs för alla

Ett tillgängligt samhälle omfattar alla människor, inte enbart personer med funktionsnedsättning. Genom att arbeta med universell utformning kan vi tillsammans skapa bra förutsättningar för inkluderande och tillgängliga miljöer.

Läs mer om universell utformning och få tips om hur du kan jobba med detta i din verksamhet

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: