Så här skapar vi ett Höganäs för alla

Alla ska efter sin förmåga och sina förutsättningar ges samma möjligheter att delta och få tillgång till det Höganäs erbjuder. Genom att arbeta med universell utformning kan vi skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början.

Grundläggande tankar i universell utformning är likvärdighet och att undvika utpekande/stigmatisering av vissa grupper, samt flexibilitet för att möta många olika behov och förmågor. Det handlar om alla människor, inte enbart personer med funktionsnedsättning. Det står för ett mångfaldstänkande, där hänsyn tas till variation i förmåga, liksom faktorer som ålder, bakgrund och kön. Genom att utgå från mångfalden i samhället kan vi skapa lösningar som fungerar för fler.

Det är starkt uttalat i den svenska lagstiftningen att samhället ska göras tillgängligt och användbart för alla oavsett funktionsförmåga. Målet om ett tillgängligt samhälle för alla berör alla samhällsfunktioner och därmed alla som arbetar och har verksamhet i Höganäs.

Hur ser det ut hos dig? Är det tillgängligt för alla?

Vi har tagit fram en checklista, utifrån principen om universell utformning, som du kan använda i ditt arbete och din verksamhet som ett stöd för att säkerställa tillgänglighet och användbarhet oavsett funktionsförmåga.

Checklistan kan användas i många olika sammanhang. Exempelvis när du planerar ett event, konferens eller möte, ska ta fram ett informationsblad, upphandla eller köpa in en produkt eller tjänst, inreda eller utforma en ny miljö, eller när du startar upp en ny aktivitet.

Checklista - så jobbar du med universell utformning

Använd punkterna i checklistan för att fundera kring hur du/ni jobbar med dem i förhållande till de fem förmågorna vi listar längre ner på sidan.

En plats, produkt, tjänst, information eller upplevelse ska utformas så att den är användbar och fungerar likvärdigt för personer med varierande förmågor. Undvik särlösningar – alla ska känna att de är lika mycket värda och kunna ta del av en likvärdig upplevelse.

Utformningen ska tillåta en stor variation av personliga preferenser och förmågor. Möjliggör olika sätt att delta eller använda efter varierad förmåga, takt, förutsättningar.

Det ska vara lätt att förstå, oberoende av användarens erfarenhet, kunskap, språkförmåga eller nuvarande koncentrationsnivå.

Designen kommunicerar nödvändig information till användaren på ett effektivt sätt, oberoende av omgivande förhållanden eller användarens sinnesförmågor.

Det ska vara lätt att ångra, ändra & okej göra småfel.
Designen ska minimera risker och allvarliga konsekvenser av misstag eller oavsiktliga handlingar.

Designen kan användas effektivt och bekvämt med minimal uttröttning (om inte fysisk träning är själva målet förstås!).

Människor har olika form, storlek och räckvidd.
Tänk på att utforma i lämplig storlek och så att det finns utrymme för att komma till, nå, hantera och använda oberoende av användarens kroppsstorlek, hållning eller rörlighet.

Fem huvudsakliga förmågor som du behöver ta hänsyn till

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: