Invandring och integration

Är du nyanländ till Sverige? Här hittar du information om flyktingmottagning och integration. Om du behöver mer information eller har frågor om hur olika saker fungerar i Höganäs är du välkommen att kontakta vår integrationssamordnare.

Så här fungerar det i Sverige

Här finns samhällsinformation och svar på frågor om hur det fungerar med bostad, sjukvård och utbildning i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar också information om dina rättigheter och om de myndigheter du kommer i kontakt med under din första tid i Sverige. Du kan leta efter lediga jobb, din närmaste vårdcentral och skola.

Samhällsorientering för dig som är ny i Sverige

Kursen i samhällsorientering kan ges på ditt modersmål eller på annat språk som du kan. Om du har etableringsplan genom Arbetsförmedlingen är det Arbetsförmedlingen som anmäler dig till samhällsorienteringen.

Du som är nyanländ till Sverige, inte har en etableringsplan, är i åldern 18-64 år och är folkbokförd i Höganäs kommun har rätt att anmäla dig till samhällsorientering. Ansökan görs personligen till Ulrika Adsersen på Kunskapsforum. Kunskapsforums expedition finns vid huvudentrén till Kullagymnasiet på Långarödsvägen 30.

Vilket ansvar har kommunen?

Kommunens huvudsakliga ansvar är stöd och service, vilket bland annat innebär:

  • att ge praktiska råd i samband med bosättning
  • undervisning i SFI och annan vuxenutbildning
  • samhällsorientering - information om hur samhället fungerar, till exempel sjukvård och skola
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • insatser inom det sociala området
  • se till att du som är nyanländ kan ta del av övrig kommunal verksamhet och service.

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen

Om du vill söka asyl i Sverige ska du vända dig till Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har egna inkomster eller tillgångar är det Migrationsverket som ansvarar för ditt uppehälle under tiden som ansökan om asyl utreds.

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige och har rätt att arbeta kan du ha rätt till etableringsinsatser som hjälp för att få ett arbete.

Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringsinsatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: