Tillgänglighet för hoganas.se

Höganäs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur hoganas.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.hoganas.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss så hjälper vi dig. Vi återkopplar normalt inom en arbetsdag.

Skicka e-post till oss på: kommunikationsavdelningen@hoganas.se

Ring oss på telefonnummer: 042-33 71 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på hoganas.se. Om du upptäcker problem, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka e-post till oss på: kommunikationsavdelningen@hoganas.se

Ring oss på telefonnummer: 042-33 71 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet - digg.se

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 16 december 2023.

Bristande förenlighet med lagkraven:

Bild, ljud och film

 • Webbplatsens uppläsningsfunktion "Lyssna" läser inte pdf-filer.
 • Filmer som är pulicerade eller kan komma att publiceras kanske inte är syntolkade, men de kommer alltid att vara textade för tillgänglighetens skull.

Text

 • Webbsidor kan innehålla onödigt svårt språk.
 • Rubriker på sidor, stycken och boxar kan vara otydligt utformade.
 • Textspalter kan vara bredare än vad som rekommenderas för god läsbarhet.
 • Relevant språkkodning kan saknas.

Struktur

 • Webbplatsens menystruktur kan brista i logik.
 • Sidor kan ha otydlig struktur och disposition.
 • Sidor kan innehålla avsteg från korrekt rubrikstruktur.
 • Numrerade punktlistor kan förekomma i sammanhang som inte beskriver en process.

Länkar

 • Länktexter kan vara otydliga eller missvisande.
 • Länktexter kan utgöras av en URL.
 • Länkar kan leda vidare till extern webbplats utan förvarning i länktexten.
 • Flera länktexter på samma sida kan ha likartad eller samma inledning.

Dokument och formulär

 • På webbplatsen finns ett antal dokument – främst pdf-filer – som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • En del av pdf-filerna på webbplatsen, som äldre protokoll och liknande, är inskannade dokument som baseras på dokument som inte är digitaliserade. Därmed är de otillgängliga för läshjälpmedel och liknande.

E-tjänstportalen minasidor.hoganas.se

 • Interaktiva objekt ska vara beskrivna i text för användare på ett sätt som gör det enkelt att förstå syftet med objektet - detta saknas på några ställen och ska åtgärdas av leverantör.
 • Fel som uppstår i formulär ska beskrivas med en text som förklarar vad som gick fel – detta saknas på några ställen och ska åtgärdas av leverantör.
 • Felmeddelande som avser ett specifikt objekt (exempelvis ett inmatningsfält eller en kryssruta) ska vara associerat med det objektet i koden – detta saknas på några ställen och ska åtgärdas av leverantör.
 • Hjälptexter och instruktioner för specifika formulärsobjekt ska vara associerade med dem i koden - detta saknas på några ställen och ska åtgärdas av leverantör

Hur vi testat webbplatsen

Vårt publiceringsverktyg Sitevision använder en kontroll för olika tillgänglighetsparametrar som tillämpas varje gång en sida publiceras. På så sätt genomförs ett automatiserat kvalitetstest varje gång en sida på webbplatsen ändras eller publiceras.

Vi använder också regelbundet de testverktyg för kvalitets- och tillgänglighetsgranskningar som finns att tillgå via webbplatsen webbriktlinjer.se. Redaktionen gör även manuella, återkommande stickprovskontroller av webbplatsens innehåll.

Webbriktlinjer.se - de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor

Senast uppdaterad

Webbplatsen publicerades den 14 april 2021. Redogörelsen uppdaterades senast den 27 januari 2023.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: