Information om covid-19

Höganäs kommun följer ansvariga myndigheters beslut, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19.

Vi har alla en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen i Höganäs. Vaccinera dig för att minska smittspridningen och för att inte insjukna i covid-19.

Verksamhetsanpassningar på grund av covid-19

Förskola och skola

Läs mer om vad som gäller på förskolor och skolor i kommunenFöretagande och näringsliv

Läs mer om vad som gäller för näringsidkare

Vård, omsorg och socialtjänst

Läs mer om vården och corona

Kultur och fritid

Här kan du läsa mer om hur kultur och fritid påverkas av pandemin

Stöd och hjälp

Är du i behov av stöd eller hjälp på grund av pandemin? läs mer här

Lättläst om corona

Klicka här för att gå till vår lättlästa corona-sida för mer information

Förebyggande arbete och beredskap
under pandemin

Vi arbetar för att skydda och minska risken för smitta bland äldre, andra riskgrupper och våra medarbetare. Det finns en god beredskap för att hantera eventuell smitta av covid-19 inom våra verksamheter. Och vi arbetar löpande med förebyggande åtgärder och utvecklar våra verksamheter i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer från Vårdhygien Skåne.

Vi arbetar för att skydda och minska risken för smitta bland äldre, andra riskgrupper och våra medarbetare. Det finns en god beredskap för att hantera eventuell smitta av covid-19 inom våra verksamheter. Och vi arbetar löpande med förebyggande åtgärder och utvecklar våra verksamheter i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer från Vårdhygien Skåne.

Arbetet kring coronaviruset sker på fler håll i kommunen. Krisledningsgruppen styr och samordnar arbetet med kommunchefen som sammankallande.

Gruppens uppdrag är att bevaka det aktuella läget utifrån kommunens perspektiv, samordna verksamheten samt se till att kommunen har rätt beredskap om en smittspridning skulle bli aktuell.

I samordningsfunktionen finns i nuläget representanter från:

  • Kommunledningskontoret
  • Utbildningsförvaltningen
  • Socialförvaltningen/Höganäs Omsorg AB
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Teknik- och fastighetsförvaltningen
  • Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Räddningstjänsten
  • Energi AB
  • Höganäshem AB

Samverkan sker också med olika verksamheter runt om i länet

Kommunens beredskap är god. Det sker dagliga avstämningar med Länsstyrelsen och Region Skåne i enlighet med de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten. Just nu arbetar alla förvaltningar med att förbereda verksamheten utifrån de förutsättningar som gäller coronaviruset, med stöd av kommunens pandemiplaner.

Boka tid för test & vaccination

När du ska testa dig för covid-19 behöver du ta ett PCR-test. Ett snabbtest är mindre känsliga än ett PCR-test och därför räcker det inte med ett snabbtest för att utesluta att du är smittad av covid-19.

I samband med vaccinationen mot covid-19 har personer utsatts för bedrägeriförsök. Ett vanligt tillvägagångssätt är att bedragarna utger sig vara från banken, från 1177 och ibland även från polisen.

De vill då att personer ska identifiera sig med bank-ID eller lämna ut bankkort och koder, detta ska du inte göra. Lägg på direkt om du får denna typ av samtal.

Inför vaccinationen mot covid-19 är det främst två saker man bör tänka på för att inte råka ut för bedrägeri:

Boka tid för att testa dig för covid-19 hos 1177.se

Bokningar görs precis som vanligt via 1177.se, där du kan välja stationen i listan över teststationer.

Boka tid för vaccination mot covid-19 hos Region Skåne

Hos Region Skåne bokar du tid och hittar all information om vad som gäller i samband med vaccineringen i Skåne.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer

Nationella allmäna råd och rekommendationer

Alla i samhället har en skyldighet att förhindra spridning av covid-19. Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Om du planerar att resa inrikes eller utrikes

Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om vad som gäller vid inrikes och utrikes resor.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen