Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunala pensionärsrådet är till för samråd och ömsesidig information mellan Höganäs kommun och företrädare för pensionärsföreningarna i kommunen.

I pensionärsrådet ska kommunen informera om sin verksamhet, om planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för vårdtagare och pensionärer i kommunen. I rådet har pensionärernas representanter möjlighet att föra farm synpunkter och förslag om äldrevårdens servicenivåer, dess organisation samt trivselfrågor.

I rådet ingår en representant för var och en av de pensionärsföreningar som är verksamma i kommunen. Från kommunen ingår två representanter från kommunstyrelsen varav den ena är rådets ordförande samt en företrädare från socialnämnden. Socialförvaltningen tillhandahåller sekreterare.

Sammankallande: Johan Ingvarson (MP)
Sekreterare: Äldreinformatör Josefina Persson

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: