Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders samt kommunala bolags verksamheter.

Kommunstyrelsen ansvarar även för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag. Alla ärenden i kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen. Till sin hjälp har kommunstyrelsen kommunens tjänstemän som förbereder, utreder och presenterar ärenden.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: