Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet SA är utbildningen för dig som är intresserad av mänskligt beteende och samhällsfrågor. Vill du ha en bred grund att stå på inför kommande studier på högskola – välj SA!

Internationella perspektiv och projektbaserad undervisning

SA- programmet förbereder dig för högskola och har fokus på samspelet mellan människa och samhälle. Utbildningen handlar om samhällsgemenskapens olika delar. Hur fungerar vi? Hur påverkar vi varandra och vår miljö?

Vårt arbetssätt är projektbaserad undervisning som ger dig möjlighet att se större sammanhang och binda ihop enskilda ämnen till helheter. Du utvecklar din analysförmåga, din förståelse för vetenskapliga arbetssätt och ditt ansvarstagande för dina studier. Du tränar ditt vetenskapliga och kritiska arbetssätt. Vi vidareutvecklar din läs- och skrivförmåga. Du får träna muntlig kommunikation och presentation, vilket är viktiga kunskaper att bära med sig hela livet.

Vi erbjuder följande inriktningar:

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

Inriktning Beteendevetenskap

Människors samspel och beteenden, psykologi, kommunikation och socialisation – vi diskuterar, granskar och analyserar. Funderar du på varför vi är som vi är? Vad påverkar oss i våra beslut? Vill du förstå dig själv och ditt sociala sammanhang – välj beteendevetenskaplig inriktning för att fördjupa dina kunskaper om människors agerande som individer enskilt och i grupp.

De kurser som ingår i inriktningen är:

 • Ledarskap och organisation 2a
 • Psykologi 2a
 • Kommunikation
 • Samhällskunskap 2
 • Sociologi

 • Etnicitet och kulturmöten
 • Religionskunskap 2
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering/Matematik 3b
 • Psykologi 2b

Inriktning Samhällsvetenskap

Maktspel, demokrati, rättvisa, förtryck, hållbar utveckling och konflikt – vi diskuterar, granskar och analyserar ur ett globalt perspektiv. Lär dig att se samhället med nya ögon. Följer du aktuella händelser? Upprörs du av orättvisor i världen? Vill du förstå din samtid? Välj samhällsvetenskaplig inriktning för att lära dig kritiskt tänkande, analysera samhällsproblem och få kunskap om historiens påverkan på samhället idag.

De kurser som ingår i inriktningen är:

 • Geografi 1
 • Historia 2a
 • Religionskunskap 2
 • Samhällskunskap 2
 • Samhällskunskap 3

 • Internationella relationer
 • Rätten i samhället
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning/Matematik 3b

Läser du inriktningen samhällsvetenskap så har du även möjlighet att studera utomlands under en termin. Läs mer här.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: