Informationsmöte EU-val 2024

Valkuvert. Fotografi.
  • 23 maj 2024
  • 17.00 - 18.30
  • Höganäs, Stadshuset, Centralgatan 20 - Lokal Sessionssalen (i den låga byggnaden mittemot höghuset)
  • Föredrag
  • Övrigt

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Valet är viktigt. Det som EU bestämmer har stor betydelse för oss i Sverige och alla andra i EU. Trots det är valdeltagandet lågt och många upplever att de vet för lite om EU och är osäkra på vilka frågor de politiska partierna driver.

Vi bjuder därför in till denna informationsträff där du får veta mer om EU och EU-valet. De politiska partierna avslutar träffen med en kort presentation av sina viktigast frågor inför valet.

Agenda:
17.00-17.40 Jenny Tellström och Tilde Griwell från Europa Direkt information om EU och om valet

17.45-18.30 Politiska partierna ger en kort presentation av sina kärnfrågor inför valet

Välkommen!

Pris: Kostnadsfritt

Kontakt

Namn:

Anna Pihlqvist