Höganäshem digitaliserar sina miljörum

Höganäshem satsar som första aktör i Sverige i full skala på att digitalisera sina samtliga miljörum. Genom ett samarbete med NSR AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Bintel AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kommer totalt 40 miljörum och 550 kärl att förses med nivåmätande sensorer.

Genom att följa hur snabbt de olika avfallsslagen fyller kärlen, kan fysiska insatser i kombination med nivåmätning göras för att undvika överfulla kärl, nedskräpning och onödiga mängder restavfall.

2020 inledde NSR, Höganäshem och Bintel ett testprojekt där totalt 28 nivåmätare installerades på samtliga avfallskärl i två soprum i Höganäs. Det framgick tydligt att rummen inte var dimensionerade utifrån kundens behov. Åtgärder sattes in och i kombination med fysiska förändringar i miljörummet ledde det till en minskning av avfall med 40 procent. I förlängningen har det även gett en lika stor minskning i koldioxidutsläpp och lett till att Höganäshems kostnader för avfallshantering minskat drastiskt. Med dessa siffror utökas nu Höganäshems samtliga 40 miljörum och 550 kärl.

– Vi ser en klar förbättring vad gäller källsorteringen hos våra hyresgäster när kärlen inte är överfulla. Vår förhoppning är att denna satsning ska leda till bättre sopsortering, mindre restavfall, lägre kostnader samt i det längre loppet en minskad miljöpåverkan, säger Anders Nordberg, bostadschef på Höganäshem.

Generellt sett är hantering av restavfall en av de största kostnaderna vad gäller avfallshantering – en kostnad som kommer fortsätta öka i takt med att kostnaden för koldioxidutsläpp blir allt högre. Genom att koppla upp avfallskärlen med nivåmätande sensorer och använda den insamlade informationen på rätt sätt kan den övergripande kostnaden för avfallshantering minska.

– Miljörum är ofta feldimensionerade och inte tillräckligt anpassade för det aktuella behovet. När exempelvis kärlen för plast- och pappersförpackningar svämmar över kan det lätt bli så att det hamnar i brännbart och alltså eldas upp helt i onödan, säger Michael Wictor, VD på Bintel.

NSR har tillsammans med sina ägarkommuner som mål att minska mängden restavfall från 160 kg till 100 kg/person till 2024. För att nå detta mål behövs nya sätt att arbeta på. NSR har under de senaste åren satsat stort på innovation och utveckling inom just digitalisering.

– Det har varit svårt för oss att utvärdera effekten av olika insatser för att öka sorteringen. Med hjälp av tekniken kan vi nu kontinuerligt följa avfallsflödena och se hur de varierar över tid, samt utvärdera vilka insatser hos våra kunder som ger störst effekt för att förbättra sorteringen. Vi har redan under testprojektet kunnat identifiera några insatser som gett gott resultat för ökad sortering och det ska bli se intressant att se om vi får samma resultat när Höganäshem tillsammans med Bintel nu väljer att skala upp, säger Lotta Lewis-Jonsson, projektledare på NSR.

Projektet kommer att pågå fram till december 2023 och därefter utvärderas.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: