Drygt 40 miljoner i prestationsbaserat statsbidrag till vård och omsorg

Höganäs kommun får ett bidrag på 40,7 miljoner kronor för att det kommunala vårdbolaget Höganäs Omsorg AB arbetat medvetet med att minska andelen timanställningar i projektet ”heltid som norm”.

Bidraget, som är tillfälligt, ska ses som ett incitament för att stärka och förbättra kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen genom att minska andelen timanställningar. Det handlar om ett generellt bidrag som kommunerna fritt får använda under 2022 och 2023. Höganäs kommun uppfyller genom Höganäs Omsorgs arbete båda de villkor som satts upp för att få ta del av bidragen.

- Jag är oerhört stolt över det arbete som medarbetare och chefer lagt ner för att minska antal timvikarier säger Camilla Lindgren, affärsområdeschef för äldreomsorg inom Höganäs Omsorg AB. Verksamheterna har under en längre tid arbetat strategiskt för att minska timvikarierna till exempel genom förändrad schemaläggning och prioriteringar eller omfördelning av insatser i verksamheten Vi har sett effekter både för medarbetare som får en tryggare anställning och säker inkomst varje månad och för våra omsorgstagare som mer ofta möter samma personer.

Knappt 30% av landets 290 kommuner får ta del av bidraget. Av dessa är det 19 kommuner, tre i Skåne, som uppnått båda villkoren. Höganäs är en av dessa.

- Vi kommer att fortsätta och öka takten i vårt arbete med att förstärka medarbetarskapet, skapa bra förutsättningar för bemanning och därmed öka kontinuiteten för våra omsorgstagare. Pengarna möjliggör också satsningar på kompetensutveckling och utvecklingen av karriärvägar för både nuvarande och blivande medarbetare. Självklart kommer vi också använda pengarna till att utveckla både tjänster och arbetsmetoder, allt för att klara den demografiska utmaningen, avslutar Viweca Thoresson, VD för Höganäs Omsorg AB.

FAKTA: de två villkoren för att få bidrag är:

Villkor 1 – En redan god nivå.
En god nivå motsvarar 17 procent eller lägre andel timanställda i förhållande till tillsvidareanställda.

Villkor 2 – En tydlig förbättring
Villkor 2 gäller andelen timanställda i förhållande till tillsvidareanställda.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: