Höganäs Bibliotek har fått projektpengar från Region Skåne

Höganäs Bibliotek har ett projekt som heter ”Bibblan & jag 2.0, framtidens socialt hållbara bibliotek i Höganäs”. Projektet har nu fått pengar från Region Skåne som ska nyttjas till det fortsatta arbetet med social hållbarhet.

Pengarna ska läggas som grund för det fortsatta arbetet med fokus på social hållbarhet. I projektet har biblioteket arbetet med organisationen Youth 2030, som arbetar för att riva hindren mellan barn och vuxna. Organisationen har genom idéverkstäder och dialoger med barn och unga tagit reda på vad de vill ha i framtidens bibliotek.

–I projektet arbetar biblioteket med de prioriterade grupperna (enligt bibliotekslagen), barn och unga, personer med funktionshinder och personer med annat modersmål än svenska. Projektet pågår fortfarande och det har kommit in många intressanta synpunkter och önskemål för hur vi tillsammans skapar en framtida social hållbar mötesplats i Höganäs, säger Terese Blandford bibliotekschef i Höganäs.

Under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg var Ungdomssamorndare Rebecka Hansen, Tillgänglighetssamordnare Anna Pihlqvist, Ungdomsbibliotekarie Emmy Wahlgren och Bibliotekschef Terese Blandford och presenterade projektet.

–I arbetet med barn och ungas inflytande är det jätteviktigt att de får vara med i hela processer, från början till slut. Det är något vi eftersträvar i det här projektet. Intresset kring användarinvolvering är stort, inte minst när det gäller barn och unga. Därför var det roligt att många på bokmässan valde att lyssna på vår presentation, kanske fick de lite ny inspiration eller nya infallsvinklar i arbetet med delaktighet, säger Rebecka Hansen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: