Angående incidenten med trygghetslarm

När systemet för trygghetslarm havererade torsdagen 23 mars kan personuppgifter ha läckt. Careium som ansvarar för systemet har inlett en utredning. Höganäs kommun följer deras arbete.

100 000 personer i 150 svenska kommuner, däribland Höganäs, stod utan trygghetslarm då systemet hade driftstörningar. Nu har det visat sig att personuppgifter sannolikt har läckt i samband med haveriet. De uppgifter som kan ha spridits är sådana som är relevanta i samband med larmhantering, som hälsa, personnummer, identifierande information, kommunikationsloggar och kontaktinformation.

- Careium som står bakom tjänsten håller just nu på att utreda ärendet och kommer med vidare information när de vet mer om personuppgiftsincidenten. Vi är trygga med att Careium hanterar situationen på bästa möjliga sätt, säger Cecilia Lindestam-Wiebke, avdelningschef på socialförvaltningen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: