Nya regler på Köpmansgatan för cyklister

Vi har skyltat om och ändrat trafikreglerna på Köpmansgatan i Höganäs. Det innebär att det nu är tillåtet att cykla på båda hållen på den enkelriktade gatan.

För bilister gäller fortfarande att de endast får köra i en riktning, det vill säga norrut.

Anledningen till förändringen är att vi vill göra det enklare att ta sig fram med cykel i Höganäs kommun, och Köpmansgatan är en plats där det har funnits önskemål om att få lov att cykla i båda färdriktningarna.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: