Höganäs kommun introducerar ett banbrytande navigeringssystem för stadsmiljöer

Höganäs Kommun är stolta över att vara en av de första kommunerna som lanserar ett innovativt navigeringssystem speciellt utformat för stadsmiljöer. Navigeringssystemet har särskilt mål att underlätta orienteringen för synskadade, men kan med fördel också användas av personer oavsett kognitiva svårigheter eller andra funktionsvariationer.

Syftet med detta navigeringssystem är att förbättra orienteringsmöjligheterna i centrala Höganäs och erbjuda stöd och självständighet till personer med olika funktionsförmågor. Utplacerade sändare kommunicerar till appen var användaren befinner sig. Och med hjälp av både text och bilder samt upplästa instruktioner ger appen stöd att hitta rätt. Denna teknik har aldrig tidigare använts utomhus i en stadsmiljö på detta sätt, vilket gör det extra spännande att se om vi i Höganäs kommun kan uppfylla de förväntade fördelarna.

Anna Pihlqvist tillgänglighetsamordnare och Magnus Svederberg från samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans arbetat med att göra projektet till verklighet. Anna uttrycker sin förväntan och entusiasm inför detta projekt:
– Vi ser fram emot att se hur detta navigeringssystem fungerar och implementeras. Det är en ny och spännande utmaning för oss att introducera denna typ av teknik utomhus i en stadsmiljö. Vi hoppas innerligt att systemet kommer att ge det stöd och den underlättande funktion som vi strävar efter.

För att säkerställa kvaliteten och effektiviteten av navigeringssystemet planerar vi att genomföra en längre testperiod. Under denna period kommer systemet att utvärderas noggrant för att bedöma om det uppnår de förväntade effekterna och möter användarnas behov.

Höganäs Kommun uppmuntrar invånarna och allmänheten att delta genom att ge feedback och synpunkter på systemet. Genom att samarbeta och tillsammans göra skillnad kan vi skapa en mer inkluderande och tillgänglig miljö för alla invånare i Höganäs.

Ladda ner appen KWENDA redan idag och hjälp oss att utvärdera systemet. För närvarande är det endast möjligt att ladda ner appen på en Iphone.

För mer information vänligen kontakta:
Anna Pihlqvist, anna.pihlqvist@hoganas.se
Magnus Svederberg, magnus.svederberg@hoganas.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: