Kommunen köper fastighet intill nya kulturhuset

Kommunen ska köpa fastigheten Thor 14, som ligger på Torggatan 9 i Höganäs, direkt granne med det nya kulturhuset.

Under hösten 2022 köpte Höganäs kommun den fastighet som är allmänt känd som Widdings villa i Höganäs. Under våren uppstod möjligheten att köpa fastigheten Thor 14, som ligger på baksidan av trädgården till Widdings villa och angränsande till Torggatan.

Från kommunens sida är det önskvärt att ha en större sammanhängande yta kring det nya kulturhuset och Widdings villa, för att på bästa sätt kunna förädla mark och byggnader. Där kommer Thor 14 att bidra till denna större helhet.

– Exakt vad vi ska använda fastigheten till kan vi inte säga just nu, säger kommunstyrelsens ordförande, Peter Schölander (M). Vi ska hitta hela det områdets användningsområde tillsammans och framöver. Det är en strategisk bit mark om vi vill utveckla vår stadskärna. Då är den fantastiskt viktig.

Köpesumman ligger på 4,5 miljoner kronor, i enlighet med den värdering som har gjorts av mäklare. Efter köpet kommer säljaren att bo kvar i villan under ett års tid, som hyresgäst hos kommunen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: