Nytt bidrag till småhusägare

Har du direktverkande el eller gas som energikälla i ditt uppvärmningssystem? I så fall finns nu ett bidrag för dig som vill byta värmesystem och effektivisera ditt hus.

Bidraget är uppdelat i två delar som innebär att om du byter ditt värmesystem kan du även få bidrag för att förbättra husets klimatskärm. Vill du diskutera lösningar som skulle kunna passa ditt hus? Hör av dig till din energi- och klimatrådgivare för oberoende och kostnadsfria råd. helsingborg.se/energiradgivning

Du kan få bidrag för materialet i en installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem samt för anslutning till fjärrvärmenät, installation av värmepump eller biobränslepanna. Exempel på klimatskärmsåtgärder är tilläggsisolering av vind och byte av fönster och dörrar.

Kortfattat om bidraget

Hur mycket bidrag kan jag få?

Du ska själv ha investerat mer än 20 000 kronor. Du får högst 50 procent av bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder.

Var ansöker jag?

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst, men det är länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar, beslutar om bidrag och besvarar frågor om bidraget.

Boverket: Bidrag för energieffektivisering i småhus - Boverket

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: